– Har aldri tidligere sett et så gjennomarbeidet forprosjekt som SUS2023 på Ullandhaug

– I mitt lange helseliv har jeg aldri sett et så gjennomarbeidet forslag for et nytt sykehusbygg. Forprosjektet nærmer seg en konklusjon og en avslutning som vil være svært viktig for det videre arbeidet med det nye sykehuset på Ullandhaug, var styreleder Stener Kvinnsland sin konklusjon på et nylig avsluttet styreseminar om sykehuset på Ullandhaug.

Gottfred Tunge. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 12.05.2017
Sist oppdatert 07.06.2017

Sykehusutbygging - uttalelse Stener - face.jpg

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson (nummer to fra venstre) sammen med medlemmer i sykehusets brukergruppe; Rune Otto Andreassen (fra venstre), Tor Melberg, Nita Helen Lauvland og Katrine Brække Norheim.

Hans konklusjon kom i etterkant av  brukergruppene og prosjektrådet sin siste gjennomgang i forprosjektet med prosjektledelse og Nordic COWI. Selv om det også her var mange spørsmål og kommentarer, var brukerrepresentantene og prosjektrådet på SUS enige i at forprosjektet har funnet fram til svært gode løsninger på de alle fleste områdene - store som små.

- Er det noe som i det hele tatt kan gå galt nå, prosjektdirektør Kari Gro Johanson?

Ja - selvfølgelig! Men med godkjent forprosjekt den 21. juni er en særdeles viktig milepæl for prosjektet passert, og det betyr at vi da vil være over i gjennomføringsfasen. Vi i SUS2023 skal selvsagt gjøre alt vi kan for at prosjektet skal følge de oppsatte planene - men i prosjektverden må en alltid rigge for at uforutsette ting kan inntreffe. Vi kjører risikoanalyser og følger opp med tiltak for å hindre at vi blir overrasket. Det er for liten plass i et kort intervju til å liste opp alt som enda kan skje!

- Og det betyr at styrene i Helse Stavanger og Helse Vest får en enkel sak på bordet - så sant pengene er der?

Nei - enkel sak vil jeg ikke kalle det! Men en omfattende sak hvor mye skal belyses og vurderes. Det blir nok et omfattende grunnlagsmateriale som sendes til styrene hhv Helse Stavanger og Helse Vest! Så skal de gjennomgå og gjøre seg opp sine mening før endelig beslutning. Av den grunn arrangerer vi styreseminarer i forkant, slik at styrene får mulighet til å sette seg inn i en del sentrale problemstillinger i forkant av den endelige beslutningen - og ikke minst - kan få komme med sine innspill før forprosjektrapporten er ferdig.

- Hva innebærer det at SUS2023 går fra forprosjekt til neste fase som kalles funksjonsprosjekt (eller detaljprosjektering)?

Som nevnt over, det innebærer at vi går fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen, det er nå alvoret begynner! Men da har vi og fått en endelig beslutning om at prosjektet skal gjennomføres.

- Vil prosjektet være i skyggenes Ullandhaug-dal og lage sitt eget sykehus, eller vil dere fortsatt lytte til hvordan det ene og det andre skal løses i praksis?

Det er ikke noen skyggenes dal på Ullandhaug, vi vender jo mot vest og ligger i høyden!  Brukermedvirkningen fortsetter selv om det såkalte fotavtrykket nå er satt og de store grepene hva gjelder utforming av huset er lagt. Vi trenger framdeles erfaringsbasert ekspertise til å gi oss innspill og gode forslag til hvordan rommene skal utformes. Brukermedvirkningen vil fortsette gjennom hele den såkalte funksjonsprosjektfasen, som planlegges avsluttet til jul 2017.

- Vil det si at vi skal kunne «se» virtuelle bilder av sykehuset, rommene, bygget, uterom etc. før byggeprosessene er i gang?

Ja! Vi planlegger å etablere en såkalt 3D cave - hvor du kan stå i rommet og få følelsen av å virkelig stå der. Med 3D-briller på. Det gir et helt annet inntrykk enn å se på noen tegninger. En får følelse for rommets størrelse etc. Denne 3D cave’en skal etableres på Våland, men vi er i dialog for å finne egnende lokaler. Vi tenker at organisasjonsutviklingsprosjektet og vil kunne ha stor glede av å kunne benytte dette rommet for å diskutere arbeidsprosesser med brukerne.

- Dersom du skal dele opp de neste fasene i den praktiske og begynnende delen på Ullandhaug-tomten, hvordan blir det?

Først starter vi med å bygge infrastruktur, dvs veier inn i området. Det er jo ingen veier der i dag. Deretter bygger vi parkeringshusene for de ansatte og besøkende, disse vil bli brukt av byggeprosjektet i byggefasen. Deretter begynner vi på selve tomten, dvs ved årrskfitet 2018/2019, og så går det slag i slag til vi flytter inn i midten av 2023.

- Hvor mange flere blir dere etter hvert i prosjektet?

Mange! Vi har valgt byggherrestyrte delte entrepriser som gjennomføringsmodell, og det betyr at prosjektet påtar seg oppgaver som entreprenørene ellers manner opp for å utføre. Vanskelig å si eksakt hvor mange vi blir, men rundt minst 50 er et realistisk anslag.

- Og når kan vi besøke dere på haugen?

Fra september 2017 flytter prosjektet opp nær tomtene, som ikke er på haugen, du sykler forbi skøytehallen i Sørmarkveien og så ned en bakke så er  du der. Det er bare å kaste seg på sykkelen!