Finansieringen av nytt sykehus på plass – se skisser av hvordan det blir

Helse Stavanger får låne 5,9 milliarder kroner til utbygging av nytt sykehus på Ullandhaug over statsbudsjettet. Det ble klart da Bent Høie besøkte SUS i dag.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 06.10.2016
Sist oppdatert 15.01.2017

30031724272_026cd37862_k.jpg

Her er det nyeste oversiktsbilde av sykehusområdet på Ullandhaug. Foto: Nordic Office of Architecture / Aart Architects og Svein Lunde (bakgrunnsfoto)

30148438155_c370d6d5ee_h.jpg
 

God stemning da statsrådene Solvik-Olsen og Høie besøkte SUS torsdag.

– Det er grunn til å feire og spise kake i dag! For vi har ikke bare med kake her, men også en lånebevilgning på 5,9 milliarder. Nå er forpliktelsen fra staten gitt, sa en glad Bent Høie da han presenterte statsbudsjettet på Stavanger universitetssjukehus (SUS) torsdag sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Med kake, applaus og blide fjes ble torsdagen en merkedag for SUS 2023. Regjeringen bevilger lån til nytt sykehus i Stavanger med 175 millioner kroner i 2017 og en låneramme på 5930 millioner kroner, som utbetales i perioden 2017-2023.

– Det er gjort et fantastisk arbeid med planleggingen og sykehusutbyggingsprosjektet her på SUS. Alle dere medarbeidere på sykehuset har skapt grunnlaget for at dette skjer. Det hadde ikke vært mulig for oss å få gjennomslag for dette hvis vi ikke var trygge på kvaliteten dere har hatt i arbeidet rundt nytt sykehus. Dette er en historisk dag, sa Høie videre under feiringen.

Et viktig skritt videre på veien mot nytt sykehus
Byggingen er beregnet til å koste cirka åtte milliarder kroner. De resterende midlene skal finansieres via lån fra Helse Vest og sykehuset selv.
– Selv om bevilgningen var i tråd med planen vår, var det likevel en viss spenning knyttet til om vi virkelig fikk lånetilsagnet. I dag kan vi alle glede oss, nå er vi et viktig skritt videre på veien mot nytt sykehus, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS 2023.
 
Planlagt byggestart i 2018/2019
I august startet grunnundersøkelsene av tomta. Forprosjektet for SUS2023, som nå er i gang, er planlagt ferdig i første kvartal 2017. Planen er at grunnarbeidene og byggingen av det nye sykehuset skal starte rundt årsskiftet 2018/2019 - og stå innflyttingsklart i 2023. Første byggetrinn, med rammen på cirka åtte milliarder kroner, huser all akuttvirksomhet og somatisk døgnbehandling som i dag ligger på SUS på Våland.

Når 70 prosent av finansieringen nå er bevilget over statsbudsjettet, og hvis tomteselskap og områdeplanen vedtas etter planene, vil styret i Helse Vest første kvartal neste år kunne beslutte at byggeprosjektet skal gjennomføres.

Les om SUS2023 her.

30035770732_3e47f9b716_k.jpg
 

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved SUS, og Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS 2023, under kakefeiringen da det ble klart at det nye sykehusets får lånebevilgning over statsbudsjettet.

 

29517588774_7a791c3b35_k.jpg

Oversiktskart over det nye sykehuset. Fotokreditering: Office of Architecture / Aart Architects.

 

29850381210_c476ea316f_h.jpg