Spørsmål og svar

Illustrasjon SUS2023. Bilde.
​Adkomst og parkering – hvordan blir det på Ullandhaug?

  • Det legges opp til gode kollektivløsninger med hyppige bussavganger.
  • Parkering for pasienter og pårørende planlegges i P-hus med umiddelbar nærhet til sengebygg A (på vestsiden).
  • Det blir mulighet for å sette av og hente pasienter ved alle innganger - i tillegg til HC-parkering for forflytningshemmede.
  • Det forutsettes at mange medarbeidere fortsatt kan sykle til jobb og bruke ny sykkelstamvei langs E39. Det planlegges med tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, de fleste under tak.
  • For medarbeidere som kjører bil til jobb vil det bli planlagt for ca. samme parkeringsdekning som i dag.
  • Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.


Kontaktinformasjon SUS2023

Kontaktinformasjon SUS2023 Organisasjonsutvikling

Henvendelser fra media:
Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Stakkeland, mobil 95075547, epost: elisabeth.stakkeland@sus.no  


Sist oppdatert 07.06.2022