En by med en vannmasse i bakgrunnen

Våland

Dagkirurgi, poliklinikk og dagbehandling innen de fleste fagområder vil i stor grad foregå på Våland. Pyskisk helsevern blir også værende i dagens lokaler på Våland.

Den somatiske delen av SUS på Våland vil gå fra å være et døgnåpent sykehus året rundt, til å ta imot pasienter hovedsakelig på dagtid mandag til fredag. Psykisk helsevern vil fortsette med døgnplasser på Våland. 
På Våland samles all dagkirurgi i lokalene til dagens sentraloperasjon. Brystdiagnostikk med patologi og bryst- og endokrinkirurgi plasseres i samme etasje som dagkirurgi. 

Fagområder på Våland 

​Disse avdelingene og fagområdene blir på Våland fram til neste byggetrinn. Dette gjelder dagbehandling og poliklinikk.
 
 
Behandlingshjelpemidler*
Blodgiverfunksjon
Blodprøvepoliklinikk*
Brystdiagnostikk​ med endokrinkir​ur​gi 
Dagkirurgi
Endokrinologi
Gastrokirurgi*
Gastromedisin​*
Geriatri​​​*
Gynekologi
Kardiologi​*
Lunge*
Lærings- og mestringssenteret*
Nevrologi
​​Obstetrikk
Onkologi
​​Ortopedi
Overvektpoliklinikken
Patologi
Plastkirurgi
Revmatologi*
Smertepoliklinikk
Urologi*
Øre, nese og hals​

* blir i samme lokaler som i dag.
 

Andre lokasjoner

Mange f​agområder ​bl​​ir i dagens lokale​r, her skjer ingen endring i forbindelse med byggetrinn 1. I tillegg har vi, og vil fortsette å ha, virksomhet flere plasser i fylket, som for eksempel ambulansestasjoner, BUP og DPS.

Våland

A​MK-sentralen, geriatrisk poliklinikk, psykisk helsevern, Pusterommet, Vardesenteret

Bekkefaret

Behandl​​ingshjelpemidler, hudavdelingen

Statens hus, Lagårdsveien 78

Dokume​ntavdeling, avdeling rus og avhengighetsbehandling, LAR Helse Stavanger, oppsøkende behandlingsteam, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest​

Mariero

Habiliteringstjenesten for voksne og habilitering for barn og unge
​​

Hillevågsveien 8

Kontorvirksomhet og psykiatri

Stavanger

Pasientreiser

Lassa

Rehabilitering

Sandnes

Røntgenavdeling

Hillevåg

Røntgenavdeling, øyeavdeling

Egersund

Dagens virksomhet i Egersund videreføres

Forus

Hovedkjøkken

 

Plassering av poliklinikker 

For poliklinikk og dagbehandling som må dele drift mellom Ullandhaug og Våland, skal minimum den delen som er nødvendig for døgndrift, flyttes til Ullandhaug ved åpningen av nytt sykehus. ​
 

Våland

Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk
Endokrinologisk poliklinikk
Geriatrisk poliklinikk
Hudpoliklinikk
Onkologisk poliklinikk
Ortopedisk poliklinikk
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk
Revmatologisk poliklinikk
Smertepoliklinikk
Øyepoliklinikk
 

​Våland og Ullandhaug 

Fostermedisinsk poliklinikk
Gastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikk
Gynekologisk poliklinikk
Kardiologisk poliklinikk
Kliniske støttefunksjoner
Lungepoliklinikk
Nevrologisk poliklinikk
Urologisk poliklinikk
Øre-nese-hals poliklinikk
 

​Ullandhaug

Barne- og ungdomspoliklinikk
Diagnostisk senter
Dialyse
Hematologisk poliklinikk
Infeksjonsmedisinsk poliklinikk
Karkirurgisk poliklinikk
Nevrofysiologisk poliklinikk
Nevrokirurgisk poliklinikk
Nyremedisinsk poliklinikk
Oralkirurgisk poliklinikk
​Palliativ enhet
Skadepoliklinikk
Stråleterapi​
 

​​Sist oppdatert 22.07.2024