En by med en vannmasse i bakgrunnen

Våland

Dagkirurgi, poliklinikk og dagbehandling innen de fleste fagområder vil i stor grad foregå på Våland. Pyskisk helsevern blir også værende i dagens lokaler på Våland.

Den somatiske delen av SUS på Våland vil gå fra å være et døgnåpent sykehus året rundt, til å ta imot pasienter hovedsakelig på dagtid mandag til fredag. Psykisk helsevern vil fortsette med døgnplasser på Våland. 
På Våland samles all dagkirurgi i lokalene til dagens sentraloperasjon. Brystdiagnostikk med patologi og bryst- og endokrinkirurgi plasseres i samme etasje som dagkirurgi. 

Fagområder på Våland 

​Disse avdelingene og fagområdene blir på Våland fram til neste byggetrinn. 
Dette gjelder dagbehandling og poliklinikk.


Behandlingshjelpemidler*
Blodgiverfunksjon
Blodprøvepoliklinikk*
Brystdiagnostikk​ med endokrinkir​ur​gi 
Dagkirurgi
Endokrinologi
Gastrokirurgi*
Gastromedisin​*
Geriatri​​​*
Gynekologi
Hudpoliklinikken*
Kardiologi​*
Lunge*
Lærings- og mestringssenteret*
Nevrologi
​​Obstetrikk
Onkologi
​​Ortopedi
Overvektpoliklinikken
Patologi
Plastkirurgi
Revmatologi*
Smertepoliklinikk
Urologi*
Øre, nese og hals​

* blir i samme lokaler som i dag.

  • Flere av fagene flytter til andre og ombygde lokaler på Våland.
  • Mange f​agområder ​bl​​ir i dagens lokale​r – her skjer ingen endring i forbindelse med byggetrinn 1.
  • A​MK-sentralen, psykisk helsevern, Pusterommet, Vardesenteret blir værende der de er i dag på Våland. 
  • I Hillevåg vil det være røntgen og øyeavdeling.  
  • I tillegg har vi, og vil fortsette å ha, virksomhet flere plasser i fylket, som for eksempel a​mbulansestasjoner, BUP og DPS.​​

Bilde av sykehuset på Våland med markerte områder for de byggene som skal brukes videre.

I byggene som er markert skal det fortsatt være drift på Våland, etter åpning av nytt sykehus på Ullandhaug. Parkeringsplassene er også markert. De grønne byggene er psykisk helsevern.

Plassering av poliklinikker 

For poliklinikk og dagbehandling som må dele drift mellom Ullandhaug og Våland, skal minimum den delen som er nødvendig for døgndrift, flyttes til Ullandhaug ved åpningen av nytt sykehus. ​

Våland

Bryst- og endokrinkirurgisk poliklinikk
Endokrinologisk poliklinikk
Geriatrisk poliklinikk
Hudpoliklinikk
Onkologisk poliklinikk
Ortopedisk poliklinikk
Plastikk- og håndkirurgisk poliklinikk
Revmatologisk poliklinikk
Smertepoliklinikk
Øyepoliklinikk

​Våland og Ullandhaug 

Fostermedisinsk poliklinikk
Gastrokirurgisk poliklinikk
Gastromedisinsk poliklinikk
Gynekologisk poliklinikk
Kardiologisk poliklinikk
Kliniske støttefunksjoner
Lungepoliklinikk
Nevrologisk poliklinikk
Urologisk poliklinikk
Øre-nese-hals poliklinikk

​Ullandhaug

Barne- og ungdomspoliklinikk
Diagnostisk senter
Dialyse
Hematologisk poliklinikk
Infeksjonsmedisinsk poliklinikk
Karkirurgisk poliklinikk
Nevrofysiologisk poliklinikk
Nevrokirurgisk poliklinikk
Nyremedisinsk poliklinikk
Oralkirurgisk poliklinikk
​Palliativ enhet
Skadepoliklinikk
Stråleterapi​​​Sist oppdatert 17.08.2023