Føde- og barseltilbud på Nye SUS

​Fakta 

  • ​Alle fødestuene har eget toalett.
  • De fleste fødestuene har enten badekar eller mulighet for badekar. 
  • ​41 rom til barselopphold. Alle er enerom.
  • Seks rom for kvinner som er innlagt til observasjon i svangerskapet.
  • To fødestuer er fullverdige isolater.


Plassering i bygget

Plantegning over føde- og barseltilbudet.

Føde- og barseltilbudet vil du finne i tredje og fjerde etasje i A-bygget i det nye sykehuset på Ullandhaug.

Fødeavdelingen i tredje etasje 

Fødeavdelingen i tredje etasje er for kvinner som trenger mer medisinsk tilsyn. Det er alt fra kvinner som har et foster i seteleie, tvillinger, kvinner med svangerskapsforgiftning eller dem som ønsker epidural. Lystgass vil tilbys både på fødeavdelingen og på fødeloftet.
 

Fødeloftet i fjerde etasje 

Fødeloftet fortsetter med samme navn. Fødeloftet er for de aller fleste som er friske i svangerskapet, har ett foster i hodeleie og ikke har tidligere komplikasjoner. Her vil kvinnene få tett oppfølging fra jordmor, badekar og tilbud om akupunktur og smertelindring med lystgass – akkurat som på Våland i dag. 
 
For mange kvinner er det viktig å få føde uforstyrret og med så lite inngripen som mulig. For de kvinnene som er vurdert til å kunne føde normalt er dette helt trygt, og så flytter vi de som trenger det til fødeavdelingen med mer overvåkning når det er nødvendig,
 

Partner får være med

Med enerom vil det alltid være plass til partner. Kvinner som trenger medisinsk oppfølging etter fødsel får også ha partner hos seg hele tiden.
 

Nyfødtintensiv – sammen hele døgnet 

På det nye sykehuset kan nyfødte som trenger helsehjelp ha foreldrene med seg hele tiden. Alle nyfødtintensivrom har rom for foreldrene rett ved siden av, kun delt med en skyvedør. På Våland i dag må mange nybakte mødre flytte mellom barselhotellet og nyfødtintensiven på grunn av liten plass. 
 

​Tidlig hjemreise

Dersom noen ønsker å reise hjem tidlig er det flere faktorer som må vurderes. Det er blant annet mors fysiske form, tidligere ammeerfaringer, reisevei og nettverk hjemme. Det er også viktig at mor og partner vet hva de skal følge med på og hvor de kan ta kontakt for å få hjelp. 
 
Kvinner må være på sykehuset minst 6 timer etter fødsel før de får reise hjem. Bakgrunnen er at mor og barn skal observeres. Etter de 6 timene kan de reise hjem dersom det ligger til rette for det. 
 
For å reise hjem tidlig må 
  • ​mor ha blødd normalt, tisset og helst ha tatt en dusj 
  • barnet være født til termin, det vil si over 37 uker svangerskapslengde
  • barnet være over en minimum vekt, være friskt og ha gjennomført barnelegeundersøkelse
  • det være kapasitet til trygg og god oppfølging i kommunen
Vi anbefaler at førstegangsfødende blir værende på sykehuset i minst 48 timer.
Sist oppdatert 29.04.2022