Et flyfoto av en by

- som nyansatt på SUS

Velkommen

Denne siden inneholder generell informasjon nye medarbeidere trenger. Lederen vil gi deg avdelingsformasjon, og resten ligger på www.sus.no/ny

​Velkommen til oss!

Helle Schøyen, administrerende direktør. Bilde.
Jeg setter stor pris på at du har valgt Stavanger universitetssjukehus (SUS), landets tredje største akuttsykehus, som din nye arbeidsplass. Du betyr verdifull kunnskap, erfaring, nye tanker og ideer for oss.

Det er viktig for meg at du trives i jobben – og at du, sammen med alle våre faglig dyktige medarbeidere, opplever et godt arbeidsmiljø. Når vi samarbeider godt, samtidig som hver og en tar ansvar for sitt område og for helheten, gir vi god pasientbehandling. Åpenhet, dialog og trygge rammer er en forutsetning for dette – vi ber deg bidra også til det.

Sykehuset vårt står aldri i ro. Endringer er en del av arbeidsdagen. Ny teknologi, nye behandlingsmetoder, forskning og utvikling utfordrer helsevesenet og spesialisthelsetjenesten hver eneste dag. Ansvaret og kravene er tydelige og mangfoldige, og de innfris av kompetente medarbeidere – som er stolte av sykehuset – og har en god
og utviklende arbeidsplass hver eneste dag. Det håper og tror jeg du vil oppleve i din nye hverdag her hos oss. Jeg ønsker deg lykke til i den nye jobben!

Vennlig hilsen Helle Schøyen, administrerende direktør, Stavanger universitetssjukehus - Helse Stavanger


Kom i gang

Du trenger ID-kort og nøkler for å jobbe på sykehuset. ID-kontoret på Våland ordner dette – husk legitimasjon! Innlogging og passord til pc har lederen din.

Lønn, arbeidstid og rettigheter

Alt om lønn, pensjon, forsikring, ferie, sykdom, permisjon og annen personalpolitikk finnes på sus.no/ny. Der ligger det også nyttige opplysninger om fagforeningene våre, blant annet LO, UNIO og Akademikerne, og vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten, som sikrer arbeidsmiljøet vårt. Informasjon om arbeidstid, arbeidsplan, lønnsslipp og fravær er i systemet Mingat – der man må logge seg inn.

Der finner du som er pensjonist og vil jobbe ved SUS, også oversikt over lønn.

Hvordan komme til jobb

Vi har egne sykkelparkeringer både innen- og utendørs – også til el-sykler, men det er også mulig å søke om parkeringskort. I parkeringshuset på Våland er det ladestasjoner for el-bil. Du kan også reise kollektivt med Hjem-jobb-hjem-avtalen vår med Kolumbus. Det gir fri bruk av buss, tog og el-sykkel i hele Rogaland. Som «grønt sykehus» bryr vi oss om miljøet og er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden.

Få det kjekt på jobb

7500 medarbeidere fra over 30 nasjoner gir en positiv, inkluderende og mangfoldig jobbhverdag. På intranett finner du utfyllende informasjon om flere av våre velferdsordninger, som SUSBIL, teater, fiskeklubb og turgruppe.
Les mer om våre velferdsordninger
Medarbeidere...

Bygg karrieren hos oss

Kompetanse og utvikling av medarbeidere er viktig for oss – vi har flere muligheter for videreutdanning. På læringsportalen finnes ulike kurs du kan melde deg på, mens oversikt over opplæring og videreutvikling vises på kompetanseportalen. Forskning er også et satsingsområde – og mer enn 160 medarbeidere har doktorgrad. Vi har et medisinsk bibliotek som gir informasjonen du trenger til klinisk arbeid, forskning, kompetanseheving og utdanning.
Les mer om utdanning og kompetanseutvikling
Medarbeidere...

Obligatoriske kurs

Nye medarbeidere må gjennom flere obligatoriske kurs. Alle medarbeidere skal blant annet gjennom brannvern-,
smittevern-, informasjonssikkerhet-, taushetsplikt- og ytre miljø-kurs. Hele oversikten finnes på intranett. Informasjon om yrkesrelaterte kurs får du fra avdelingen din.

Datasystemene våre

Helse Vest IKT hjelper med alt fra passord til feilsøking. Du når dem hele døgnet på telefon 55 97 65 40 eller via
intranettet. I EQS finnes alle gjeldende rutiner og retningslinjer. Og DIPS er pasientjournalsystemet vårt. Kvalitet
og pasientsikkerhet er avgjørende. Pasientskader, eller forhold som kan føre til skader, skal meldes i Synergi.

Litt om oss

Sykehuset på Våland i Stavanger er hovedlokasjonen vår, men vi har også avdelinger, poliklinikker og
ambulansestasjoner utenfor Våland – i tillegg til distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker i Eigersund.
Vi er organisert i divisjoner og klinikker – som igjen er delt opp i avdelinger. Det er styret som har det øverste
ansvaret for driften av sykehuset.

Nytt sykehus

Vi skal bygge nytt sykehus på universitetsområdet på Ullandhaug, som består av cirka 100 000 kvadratmeter, til rundt åtte milliarder kroner. Følg utviklingen på sus.no/sykehusutbygging
Følg utviklingen på sus.no/sykehusutbygging
Sykehustomten på Ullandhaug. Illustrasjon.

Samtidig som byggingen pågår på Ullandhaug, skal vi drifte, planlegge og legge til rette for fortsatt aktivitet
i mange år på Våland. Det er et stort felles løft for hele Stavanger universitetssjukehus. Utbyggingsprosjektet omfatter hele aktiviteten til Helse Stavanger HF.

Vi satser stort på organisasjonsutvikling – ikke bare på Ullandhaug, men også i resten av sykehuset.
Hvordan bruker vi ressursene best mulig, hvordan organiserer vi arbeidet og ikke minst – hvordan sikre best mulig
pasientbehandling tvers gjennom hele virksomheten – før, under og etter.


Sist oppdatert 25.02.2021