Funksjoner og verv

Her finner du en oversikt over våre funksjoner og verv.

Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten på helsetjenestene.  Brukerne og de pårørende er viktige premissleverandører for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere.

Les mer om brukerutvalget

Ungdomsrådet er et talerør for ungdom som er innlagt eller ungdom som har foreldre som er innlagt på sykehuset.

Les mer om ungdomsrådet

Vernetjenesten er arbeidstakernes tillitsvalgte i spørsmål som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet har både en rådgivnings-, tilsyns- og en varslingsfunksjon.

Les mer om vernetjenesten 


 

Sist oppdatert 15.05.2024