Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et talerør for ungdom mellom 13 og 26 år som er innlagt eller ungdom som har foreldre som er innlagt på sykehuset.

Bilde av fem ungdommer som er med i Ungdomsrådet.

Fem av representantene i Ungdomsrådet. Fra venstre: Colin, Pernille, Martin, Diana. Foran: Anne.

Leder

Anne Tyldum Bruvik
epost: tyldumanne@gmail.com   
mob: 938 88 423

Nestleder
Martin Christoper Stevens 
e-post: martin.c.stevens@icloud.com

Koordinatorer
Lars Conrad Moe
e-post: ​lars.conrad.moe@sus.no

Oddny Hovtun Bjorland 
e-post: Oddny.hovtun.bjorland@sus.no 


Kommer

Kommer

2019

Mandag 13. mai 2019
Referat Ungdomsrådet (pdf)

Mandag 19. november 2018
Referat Ungdomsrådet 19.11.18 (pdf)

Mandag 29. oktober - møtet ble avlyst

Mandag 10. september 2018
Referat Ungdomsrådet 10.09.18 (pdf)

Mandag 23. april 2018
Referat Ungdomsrådet 23.04.18 (pdf)

Mandag 12. mars 2018
Referat Ungdomsrådet 12.03.18 (pdf)

Mandag 22. januar 2018
Referat fra Ungdomsrådet 22.01.18 (pdf)

Les ungdomsrådets mandat her.Ungdomsrådet er et rådgivende organ for ledelsen og omfatter tilbudet som Helse Stavanger HF gir til pasienter i alderen 13 til 26 år og deres pårørende, samt tilbud som blir gitt til barn og unge når deres foresatte er pasienter ved Helse Stavanger HF. Rådet omfatter pasienter med både fysiske og psykiske lidelser.

Ungdomsrådet skal på eget initiativ, eller etter innspill fra ledelsen, fagpersoner og Brukerutvalget, drøfte og gi råd om saker som angår tjenestetilbudet for målgruppen. Rådet skal repres​entere ulike brukergrupper fra hele opptaksområdet. Rådet rapporterer til Brukerutvalget.

​​​​​


Tre kvinner fra ungdomsrådet holder bamser på familiedag på det nye sykehuset.

Ungdomsrådet deltok på familiedag på det nye sykehuset den 10. september i 2023.


Sist oppdatert 15.05.2024