InterRegSim feirer videreføring

InterRegSim fortsetter som et nasjonalt prosjekt. Dette er nå bekreftet, etter at direktørene i alle de fire RHFene godkjente evalueringen av InterRegSim under det interregionale AD-møtet i oktober. InterRegSim har fått i oppdrag å levere en ny evaluering høsten 2026.

Publisert 04.12.2023
Sist oppdatert 04.01.2024
En gruppe ballonger

Det har vært to spennende år hvor mye av fokuset har vært å «bygge grunnmur» og etablere nettverk. Og det skal vi fortsette med. I tillegg har vi jobbet med flere leveranser som har blitt publisert eller som skal publiseres i 2024. Scenariobanken er påbegynt og vil bidra til å gjøre simuleringshverdagen enklere. Det er utbeidet nasjonale scenarioverktøyer og vi har også etablert en prosess for fagfellevurdering av innsendte scenarioene for å sikre personvern, kvalitet og praksis. Her ser du en oversikt av pågående arbeidsgrupper.

Under AD-møtet ønsket AD-ene at InterRegSim fortsetter å prioritere LIS1, 2 og 3-løpet som en del av å trygge legers arbeidshverdag. Videre ønskes at InterRegSim etablerer tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å standardisere simuleringen fra utdanning til arbeidsliv.

Følg med oss på nettsiden eller sosiale medier for oppdateringer på arbeidet vårt.

 

Evalueringsrapporten av InterRegSim er tilgjengelig her.