Akuttuken Barneavdelingen

ÅLESUND: I koselig innevær startet «Akuttuken Barneavdelingen» på Ålesund sykehus. I løpet av fem dager simuleres det 24 scenarioer med 170 deltagere involvert.

Publisert 20.12.2023
Sist oppdatert 04.01.2024
En gruppe mennesker på et sykehus

 

 

Scenarioene omhandler sykt barn, og «Akuttuken» gjennomføres hvert halvår. For å gjøre dette realistisk for deltakerne, utføres det meste av simulering in-situ, de simulerer der de vanligvis jobber. Dette er med på å avdekke rutiner som kan optimaliseres og forbedres, inkludert utstyrsplassering. Personell blir bedre kjent med rommene og avdelingene i trygge omgivelser. De blir også kjent med kolleger på tvers av avdelinger, noe som bidrar til å skape trygghet og forbedre arbeidsmiljøet.

Ålesund sjukehus har drevet med simulering i lang tid, og da det kom ønske om å øke simulering på huset, måtte nye ideer til for å øke simuleringsaktiviteten på en god måte.

En av drivkreftene bak «Akuttuken Barneavdelingen» er overlege i barne- og ungdomsavdelingen i Ålesund Klinikk for Barn og unge, Torbjørn Nag.

- Veldig ofte var det personell som ikke kunne møte fordi de ble spist opp av klinikken, og scenarioene ble derfor ofte avlyst eller nedskalert. Det var et ønske om å øke simuleringsaktiviteten, og at alle sykepleiere og leger ved barneavdelingen skulle få delta minst årlig. Istedenfor å ta ut personell av drift kun få timer hyppig, kom det et forslag om heller å organisere dette til faste uker der man kunne ta ned aktiviteten noe, og personell kunne rullere inn i scenariene, og dette har fungert fint siden, forklarer Nag.

Og resultatene er positive.

- Etter vi startet med simulering i det omfanget vi har, opplever vi at ting flyter bedre i akutte situasjoner. Vi opplever et bedre samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og mellom avdelinger som ikke jobber sammen til daglig. Vi har blitt bedre kjent med hverandre, forstår hverandre bedre, og vet hva de andre kan.

- SIM-treningen på barne- og ungdomsavdelingen i Ålesund har vært organisert av en gruppe med ildsjeler som har brent for simulering og jobbet hardt for å få dette til. Det har blitt opplevd som nyttig, og vi har hatt god støtte både fra personalet som jobber her og ledelsen, som også har innsett at dette er viktig, har prioritert det, og er stolte av det vi har fått til, avslutter Nag.