Mer simulering til LIS1

STAVANGER: Introperioden (tidligere "introuken") for LIS1 er blitt en god tradisjon hos Stavanger universitetsjukehus og det har blitt en viktig læreplass for de nyutdannede legene. Nå dedikeres det to fullpakkete sim-dager til introperioden på SUS.

 

​​- Det å trygge LIS1 på det de allerede kan og gi tilbakemeldinger slik at de kan utvikle seg, er en utfordring som bedres ved å innføre mer simulering, sier overlege på anestesiavdelingen (RegUt/ RegSim Vest) Pål Morten Mellemstrand-Paulsen.

Pål Morten

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen (Foto: Gudmund Rørheim)

Mellemstrand-Paulsen har slått et slag for LIS1 og har jobbet i flere år sammen med Utdanningsutvalget for LIS1 for å implementere mer simulering for LIS1 i introperioden.

- Det har vært en gradvis prosess over flere år, men å ha ledelsen og dyktige medarbeidere i ryggen samt støtte frå RegSim har gjort at vi har fått dette til. Tilbakemeldingene fra de avdelingene som tildeles LIS1 leger med simulering i bagasjen er positive. LIS1 legene er tryggere på seg selv og har lettere for å samarbeide med annet personell i vanlige og akutte situasjoner. ​


Jobber​​​ videre​​

RegSim Vest leder Sigrun Anna Qvindesland ser nytten i å støtte opp om LIS1.
- For noen år tilbake utviklet SAFER​-miljøet en «boot-camp» helg for nyutdannede leger, hvor temaet var "Introduksjon til akuttmottaksmedisin". 

- Kursets initiativtakere og medutviklere var entusiastiske medisinerstudenter (Ola Grude, Dan Skoglund og Sigrid Anna Vikjord) som identifiserte interessen og behovet for simulerings-basert læring i forberedelse til LIS1 jobben. Det har vært gledelig å dele de erfaringene med Mellemstrand-Paulsen. I RegSim Vest sitt nettverk har vi drøftet nyttighet av å bruke mer simulering og ferdighetstrening i introuker til LIS1 i alle foretakene. Nå fikk vi mulighet til å støtte oppom fasilitatorene under kurset, forberede paramedisinerstudenter som markører og erfare stemningen og læringen i løpet av kursdagene. Flere foretak er interessert i tilnærmingen og vi vil jobbe videre i RegSim Vest for å støtte foretakene på vestlandet som vil samarbeide for å tilby alle LIS1 denne muligheten. ​

To dager med simulering i scenarioer som reflekterer kommende hverdagen til LIS1 (Foto: Gudmund Rørheim)

To dager med simulering i godt designet scenarioer som reflekterer den kommende hverdagen til LIS1 (Foto: Gudmund Rørheim)

Nasjonalt rammeverk​​

Leder for InterRegSim, Une Elisabeth Stømer, ser på introuken for LIS1 som et godt eksempel for hva som kan og bør deles med andre helseforetak nasjonalt.

- Her er det lagt ned mye bra arbeid med å utarbeide læringsaktiviteter som er like aktuelle i andre helseforetak.  Ved å dele opplegg og erfaringer fra Introperioden gjennom InterRegSim kan vi både skape sammenliknbare utdanninger for LIS1 samtidig som vi sparer ressurser ved å skape et rammeverk som gjør det enklere for at andre foretak kan gå i gang med introuker. 

Vil du ha mer informasjon om introperioden for LIS1, kan du ta kontakt med 
overlege anestesiavdelingen SUS (RegSim Vest), Pål Morten Mellemstrand-Paulsen

RegSim Vest leder, Sigrun Anna Qvindesland 

Hva er "introuken"

  • Lege i spesialisering (LIS, tidligere turnusleger) får vite hva som blir forventet av de.
  • Sikre minimumskompetanse før vakt og oppstart i klinikk. Innføring i lokale rutiner
  • Sikre faglig kunnskap og ferdigheter
  • ​Startet som forelesinger, omvising på SUS og en dag med AHLR-trening
Utvikling:
2017-2019: Vår – 5 dager

2019: Høst – 7 dager
- NY simuleringsdag – akutt syk voksen i akuttmottak, seks vaktrelevante scenario
- NYTT Halvdag gå dobbelt på post/ akuttmottak

2020: Vår – 2022, vår - 8 dager

2022:  Høst – 10 dager
- NY simuleringsdag – akutt syk​ voksen i akuttmottak. Seks nye scenario, inkl. to fra voksen psykiatri.
Sist oppdatert 04.01.2024