Rollen som teamleder

Gode teamledere er en viktig del av spesialisthelsetjenesten for å trygge medarbeidere og pasienter. Leger blir ofte satt i teamlederrollen - en rolle de ikke alltid har erfaring med.

Publisert 22.11.2023
Sist oppdatert 04.01.2024
En person og en gutt som ser på et papir
Turi Hauan fra RegSim Nord og Torben Wisborg fra stilftelsen BEST har sammen laget kurset om teamledelse.

 

Som kursdeltaker er Amila Resulbegovic positiv til kurset.
- Som ny LIS2 blir man ofte satt i en rolle man ikke er vant til og at man kan få hjelp til å ta den rollen og sånn sett mestre den situasjonen, forteller Resulbegovic.
Kurset er utviklet av RegSim Nord i samarbeid med stiftelsen BEST for å hjelpe leger og LIS med å finne sin plass som teamledere.