Diagnose

Psykoterapi i gruppe

Psykoterapi i gruppe er for pasienter som ønsker å styrke sin psykiske helse ved å bedre sin kontakt med egne følelser, og ved å arbeide med sine relasjoner til andre mennesker.

Gruppepsykoterapi tilbyr et rom hvor flere personer kan komme sammen for å dele problemer og bekymringer, for bedre å forstå sin egen situasjon, og for å lære fra og med hverandre. Gruppeterapi hjelper deg til å lære om deg selv og bedre dine mellommenneskelige relasjoner. I gruppepsykoterapi kan du få hjelp til endringer som gir bedring i funksjon og livsfølelse.

Gruppene består vanligvis av 6-8 pasienter, og ledes av en eller to terapeuter.

Henvisning og vurdering

Dersom du allerede er til behandling ved psykisk helse vern kan du spørre din behandler om å bli vurdert
for deltakelse i gruppen.

Utredning

Før start vil du møte en av terapeutene individuelt for å diskutere målsetting og vurdere om gruppepsykoterapi og denne aktuelle gruppen er et hensiktsmessig tilbud for deg. Denne vurderingen kan strekke seg over flere samtaler.

Behandling

Gruppen møtes en gang pr uke og gruppemøtet varer normalt 1,5 timer. Gruppen følger skoleruta, og har opphold i skolens ferier. Det kan være aktuelt å gjennomføre enkeltstående individuelle underveis-evalueringer, særlig i grupper som går over lang tid.

Oppfølging

Tidsavgrensede grupper avsluttes i samsvar med den avtalen som er inngått ved oppstart.  Langsomt åpne grupper har ikke planlagt avslutning, men enkelt deltakere kan slutte og nye komme til gjennom gruppens levetid. Etter avsluttet deltakelse vil din ansvarlige behandler gjøre en evaluering sammen med deg, og vurdere om det er behov for andre behandlingstiltak, eller om din behandling kan avsluttes og epikrise skrives.

Kontakt

 • Kontakt Enhet for spiseforstyrrelser

  Oppmøtested

  Enhet spiseforstyrrelser har lokaler i Hillevågsveien 8 i 2. etasje. Dette er i samme bygg som blant annet transkulturelt senter. Parkering er avgiftsbelagt. 

  Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

  Jan Johnsens gate 12

  Jan Johnsens gate 12

  4011 Stavanger

  Transport

  Parkeringshus
  Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

  Korttidsparkering
  Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

  Parkering for bevegelseshemmede
  Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

  ​Parkering for langtidspårørende
  Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

  Ladestasjon for el-bil
  Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

  Les mer om parkering på sus.no/parkering

  Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

  ​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
  Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

  ​Våland
  Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

  Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

  Praktisk informasjon

  ​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

  Slik får du tilgang

  Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

 • Kontakt Sandnes DPS gruppepoliklinikk

  Besøkstider

  • I dag 08:00 - 15:00
  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
  Rødt murbygg med glassgang over veien utenfor. Kjøpesenter Amfi i samme bygget.

  Julie Eges gt 6

  Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes