Sandnes DPS gruppepoliklinikk

Gruppeterapi.

«Vår naturlige plass er innlemmet i en flokk, men flokklivet er ikke alltid enkelt. Vi fødes inn i, vokser opp i og preges av grupper- familie, skole, venneflokk, aktiviteter og arbeidsplass. 
Redselen for å bli avvist kan hindre oss fra å søke kontakt der isolasjon blir et feilslått forsøk på å holde seg trygg». Følelsesmessige vansker i og mellom mennesker kan føre til stort ubehag i form av angst, depresjon, atferdsproblemer, kroppslige smertetilstander og lignende. 

Hva er gruppeterapi?

Gruppen er et terapeutisk rom der en kan komme sammen for å dele utfordringer, bekymringer og mestring. Gjennom å dele personlige erfaringer, tanker og følelser med hverandre, avdekkes gradvis de problemer den enkelte sliter med. Responsen fra de andre medlemmene og fra terapeuten bidrar til å avklare følelsesmessige relasjonelle vansker og åpner for å finne nye måter å mestre dette på. I gruppen kan du oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner. Du vil få en bedre forståelse for egen situasjon og for å lære fra og med hverandre. Sosiale koder som ofte ikke utforskes i andre sosiale sammenhenger kan utforskes i gruppen. Spørsmål som hvordan jeg oppleves av andre mennesker og hva foregår mellom oss kan utforskes. En vil lære om seg selv og om mellommenneskelige relasjoner. Det er i møte med andre mennesker at vår virkelighetsoppfatning skapes, bekreftes og forandres. Dette innebærer også å bli mer bevisst hvordan man unngår eller beskytter seg mot skamfulle, skremmende eller smertefulle tanker, følelser og opplevelser. Disse beskyttelsesstrategiene var kanskje helt nødvendige og hensiktsmessige en annen gang i livet vårt, men byr på problemer for oss nå. Ved å forstå seg selv og sine opplevelser vil det bli mulig å kjenne seg tryggere i seg selv og håndtere utfordringer på en bedre måte. Gruppeterapi kan være nyttig for å forstå seg selv og sine relasjoner bedre, endre uhensiktsmessige mønstre, samt se tydeligere sammenhenger med tidligere erfaringer og hvordan en påvirkes av disse i dag. 

For hvem?

Gruppen er for mennesker som på ulik måte og i ulik grad lider under eller har utfordringer i tilværelsen, i forhold til seg selv, andre, i arbeidslivet eller privat. Mennesker med både lette, moderate og mer alvorlige psykiske lidelse, samt mennesker som ønsker å få et nytt og utvidet perspektiv på livet, kan nyttiggjøre seg gruppepsykoterapi. Gruppeledere kan også gå i gruppepsykoterapi som ledd i sin utdannelse. I en terapeutisk gruppe har terapeuten valgt ut deltakere som vurderes som egnet for denne behandlingsformen. Gruppen er rettet mot voksne som har ønske om å utforske seg selv og utvikle nye sider og egenskaper. 

Hva er rammene i gruppepsykoterapi? 

I gruppeterapi opereres det med noen sentrale rammer. Gruppen møtes fast en gang i uken. Medlemmene strekker seg langt for å tilpasse sin hverdag slik at man kan delta i gruppen og at man respekterer tidspunktene og kommer presis til timene. En nyter ikke kaffe, brus, snus o.l. i gruppen. Rusfrihet er påkrevd. Gruppen vil ha maks åtte til ni deltagere og en terapeut.

Tidspunkt og hvor? 

Langtidsdynamisk gruppe. Varighet 1-5 år. Tirsdager fra kl. 17.00 – 18.30. 
Det tas inn et nytt medlem når en slutter. 

Langtidsdynamisk gruppe. Varighet 1-5 år Tirsdager fra kl. 16.30 – 18.00. 
Det tas inn et nytt medlem når en slutter. 

Relasjonsgruppe med bilde terapi. Mandager fra 09.15 -12.00 

Relasjonsgruppe med bilde terapi. Onsdager fra 09.15 -12.00 

Fokusert kortidsgruppe. Onsdager fra 13.00 -14.30

Affektbevissthetsgruppe. Onsdager fra 09.00 – 10.30

Møtested; Sandnes DPS poliklinikk – Helse Stavanger. Holbergsgate 20, 4306 Sandnes. 

For mer informasjon om gruppeterapi anbefales: 

Kontakt

Slik finner du fram

Besøkstider

  • I dag STENGT
  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Rødt murbygg med glassgang over veien utenfor. Kjøpesenter Amfi i samme bygget.

Julie Eges gt 6

Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes