Undersøkelse

Mammografiscreening

Alle kvinner i aldersgruppe 50-69 år vil få en invitasjon til mammografiundersøkning hvert annet år. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 til 53 år, men alle får 10 invitasjoner.

Informasjon om mammografiprogrammet

Henvisning og vurdering

Pasienter som skulle hatt ny invitasjon til mammografiscreening våren 2024, må vente til høsten 2024. Dette kommer av at vi flytter til nye midlertidige screeninglokaler i Peder Klows gate 37 i august 2024. 

Før

Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter om du har hudforandringer på brystene som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine. Alle oppfordres til selvundersøkelse av brystene sine.

Vi informerer om hvordan mammografiprogrammet fungerer, og at det vil kunne ta to til fire uker før det kommer et svarbrev på undersøkelsen. SMS-varsel kan også bli sendt ut hvis en må tilbake for å ta tilleggsundersøkelser. Et eventuelt etter-innkallelse brev kan du også finne på Helsenorge.no.

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

Vennligst ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Unngå også parfyme, da dette kan utløse allergisk reaksjon hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Selve billedtakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig.

Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og utgjør ingen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet. Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse. Hos kvinner med implantater må vi ofte ta et dobbelt sett med bilder for å få fremstilt brystene godt nok.

Etter

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger uavhengig av hverandre. Alle får skriftlig svar fra Kreftregisteret eller fra brystsenteret. Brevet kommer i den digitale postkassen dersom du har opprettet dette. De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre. Årsaken til lang svartid er ofte at brystsenteret for en periode har redusert kapasitet til å vurdere bildene. Dersom forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere deg om dette når du møter til undersøkelse.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Kontakt

Peder Klows gate 27 Mammografiscreening Stavanger

Kontakt Mammografiscreening Stavanger

Oppmøtested

Midlertidig oppmøtested fra august 2024 er Peder Klows gate 37. 

Adresse

Peder Klows gate 37
4010 Stavanger
Rødt murbygg

Peder Klows gate 27

Peder Klows gate 27

Transport

​Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger sykehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved inngang 7.

Praktisk informasjon

​Undersøkelsen koster 275 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret.
Årsaken kan være mistenkelige funn på mammografibildene, at du selv har opplyst om en kul eller andre symptomer på brystkreft, eller at den tekniske kvaliteten på bildene ikke var god nok.
For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og/eller ultralyd.
I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.
Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg.
 
En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

​I 1994 ble det besluttet å starte organisert mammografiscreening i fire fylker for kvinner i alderen 50-69 år. Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo ble valgt som prøvefylker. I 1995 startet mammografiscreeningen i Rogaland med en screeningsstasjon på gamle Stavanger sjukehus og en på Haugesund sjukehus. Brystdiagnostisksenter ble lokalisert til SUS (daværende SiR) – vi var altså med fra starten av Mammografiprosjektet. Det er nå landsdekkende og kalles Mammografiprogrammet. Hovedmålet for Mammografiprogrammet er å redusere dødeligheten av brystkreft med 30 prosent blant de inviterte.
Screeningstilbudet gis til alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år. Kvinnene blir innkalt hvert annet år og det tas to bilder av hvert bryst.

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.