Vaksiner ved bruk av immundempende behandling

Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger for vaksinasjoner.

En person som holder en sprøyte og vaksineglass

Alle som bruker immundempende behandling og/eller er eldre enn 65 år anbefales å vaksinere seg mot korona og influensa hver høst. Korona- og influensavaksinen kan settes samtidig.   

Alle som bruker immundempende behandling og/eller er eldre enn 65 år anbefales å vaksinere seg mot pneumokokker (Pneumovax) hvert 6. år. Pneumokokk- og influensavaksine kan settes samtidig, men det anbefales å la det gå ei uke mellom pneumokokk- og koronavaksine.  

 
Les mer om folkehelseinstituttets vaksineanbefalinger på deres nettsider: Vaksiner til voksne - FHI
Oversikt over din vaksinestatus finner du på www.helsenorge.no​.
 
 
Sist oppdatert 23.02.2024