Stein Ørn blir professor på Universitetet i Stavanger

Stein Ørn, overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), er i dag ansatt for en treårs-periode som professor ll ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS). Stillingen tilsvarer 1/5-stilling som professor og finansieres av SUS.

Gottfred Tunge
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

– Jeg er stolt og glad for en slik utnevnelse, sier Stein Ørn. – Dette er en anerkjennelse av  tversgående og hva som kan oppnås når vi finner sammen. Jeg har vært heldig som har fått jobbe, forske og i praksis utrede og teste avansert teknologi som er et resultat av tversgående kunnskap. Sammen med mine kolleger på UiS - professorene Kjersti Engang og Trygve Eftestøl har vi vist at kompetanse-samarbeid er mulig selv om avstanden i utgangspunktet kan se stor ut. Vi bygget opp vårt arbeid rundt den avanserte MR-bildeanalyse som Ole Jacob Greve utviklet. Dette utgangspunktet har vi med tverrfaglig kompetanse kunnet utvikle videre så langt at vi har patentert en løsning, sier Ørn.

Stein Ørn er ikke bare en viktig og sentral person i det kardiologiske miljøet på SUS. Han har også etablert seg og blitt landskjent som trener for stesønnen Aleksander Kristoff og det russiske sykkellaget Katusja.

Også her ser han overbygging av kunnskap som viktige bidrag til sin utvikling både som medisiner, forsker og som trener. I det rasjonelle bildet han tegner opp mellom fagmiljøer på SUS og UiS, peker han også på en like viktig faktor - nemlig pasienten.

– Pasient/lege-forholdet må gå og går begge veier. Den forståelsen og kunnskapen en slik relasjonen bygger og utvikler, er den samme jeg har til Aleksander og lagkameratene hans under sykkeltrening, fortsetter Ørn.

Men på en slik dag nøler han heller ikke med å peke på nå pensjonerte Leik Woie og hans betydning for å bygge opp en spesialistavdeling i kardiologi i Stavanger. – Og han gir seg aldri. Vi får snart høre mer til ham og hans stadig nye bidrag til utviklingen av vårt fag, sier Ørn med et takknemlig smil.

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne på SUS er svært fornøyd med utnevnelsen som hun legger inn i en større sammenheng.

– Vårt samarbeid med Universitetet i Stavanger er i utvikling. Stein Ørns utnevnelse til professor II bygger videre på de ambisjonene vi har om å stadig koble kompetanse fra de to sterke miljøene vi har både på sykehuset og på universitetet, sier Bryne.

10.02.2016