Sengevæting - informasjon til helsestasjoner og primærleger

Nattenurese uten andre symptomer og funn, er et svært vanlig problem hos barn. I litteraturen finner man litt varierende frekvens, men det gjelder ca. 40 prosent av alle 3-åringer, ca. 20 prosent av alle 5-åringer, ca. 10 prosent av alle 6-åringer, og 3 prosent av alle 12-åringer. Sengevæting regnes derfor som et normalfenomen inntil 6-7 års alder.

Et barn ligger under dynen i sengen med føttene ute
Nattenurese uten andre symptomer og funn, er et svært vanlig problem hos barn. Foto: Colourbox.

Barnepoliklinikken mottar svært mange henvisninger på barn som sliter med enurese. Vi har ikke mulighet til å gi tilbud til denne store gruppen, og mener også at dette først og fremst er en oppgave for foreldre i samarbeid med primærhelsetjenesten.

I tråd med prioriteringsveilederen til Helsedirektoratet setter vi derfor en nedre grense på 10 år før vi kan gi et tilbud, og da bare til motiverte barn som har forsøkt adekvate behandlingstiltak over minst 6 måneder. Henviste barn som oppfyller disse kriteriene vil få tilbud om en legevurdering, og oppfølging over noen ganger hos sykepleier ved poliklinikken, med spesiell kompetanse på dette.

Vi ønsker å bidra til at primærhelsetjenesten kan gjøre en god jobb for disse barna, og har derfor utarbeidet informasjon som vi gjerne sender ut på forespørsel, og som ved behov kan deles ut til for eksempel foreldre.

Vi har også sykepleiere på poliklinikken med spesiell kompetanse som kan kontaktes på dagtid dersom man trenger råd.

Noen konkrete råd

Alderen for å starte behandling avhenger helt av barnets modenhet. Hvis ikke barnet selv eier problemet er det ofte vanskelig å komme til målet. Da kan det være bedre å utsette det til barnet blir eldre.

  • Informasjon og positiv oppmuntring krever mindre modning hos barnet enn alarm og medikamentell behandling.
  • Vi anbefaler at man venter med medikamentell behandling og alarm til etter 7-8 år, ellers "bruker man dette opp" i et tidsrom hvor barnet vanligvis ikke har glede av det.
  • Husk: Barn som væter seg har rett på bleier på blå resept fra fylte 6 år ved dagvæting, og fra fylte 8 år ved nattevæting. Bruk diagnose F98.0 (ICD10) og send søknad til NAV.
  • Alarm kan kjøpes på www.gymo.no. Anbefalt alarm heter Malem enuresealarm med lyd og vibrasjon. Pris er ca. 1600 kr.
  • En god nettside om sengevæting er www.svenskaenures.se. Her er det informasjon på svensk, arabisk og engelsk.

Medikamentell behandling

Desmopressin smeltetablett 120 ug og 240 ug. Ordineres på blå resept av enhver lege §2 F980 (ICD 10).

Smeltetablett legges under tungen 1-2 timer før leggetid. Unngå å drikke etter inntak. Vannlating anbefales like før innsovning. 

Det kan være en god ide å veie bleier i 1-2 uker før man starter behandlingen og de første 1-2 ukene etter igangsatt behandling. Da vil man se om behandlingen har effekt ved at det lages mindre urin på natten. 

Ved god effekt: Fortsett med effektiv dose i 3 måneder, deretter pause. Vent minst 2 uker uten behandling. I tilfelle residiv kan man velge

  • enten å starte igjen for en mer eller mindre forlenget periode. Seponeringsforsøk hver 3. måned
  • eller å bruke medikamentet bare ved spesielle behov (overnatting, leir etc.)

​Desmopressin eller alarmapparat som førstevalg?

Alarm har best effekt på lang sikt og bør, der det er mulig, være førstevalget.

Desmopressin kan velges først hvis barnets motivasjon ikke er optimal, eller hvis det er vanskelig å gi tett oppfølging for foreldre eller primærhelsetjenesten. 

Men – vi anbefaler at både alarm og desmopressin utsettes til etter fylte 7-8 år og det er klar motivasjon hos barnet.

Spesielle tilfeller

Behandlingsresistens: Ta pause og vent til barnet er klar for nytt forsøk. Hold kontakt og forsøk f.eks. alarm igjen etter et år.

Hos barn som også er obstipert bør obstipasjonen behandles før sengevæting.
30 prosent av barn med urininkontinens blir tørre ved hjelp av god behandling mot forstoppelse.

Barn med nattlig luftveisobstruksjon med snorking eller søvnapné kan bli tørre etter tosnillectomi/adenoidectomi.

Tilgjengeli​g informasjon/veiledning  på barnepoliklinikken

Sist oppdatert 29.11.2023