Gode råd ved hjemreise

Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en ”vanlig familie”.

Nyfødt baby som sover. Bilde.

For mange er dette noe dere har vært klare for lenge. For andre kan det virke skremmende å ha ansvaret for barnet som har ligget kortere eller lengre tid på sykehuset. Det tar som regel litt tid før man finner rytmen og føler seg helt fortrolig med situasjonen. Vi håper at dere har fått god anledning til å bli kjent med barnet deres i avdelingen, og lært å kjenne barnets signaler. Vi håper at disse rådene kan være til nytte for dere når dere kommer hjem.

På nyfødtavdelingen har barnet vært i et miljø med mye sanseinntrykk og stimuli. Personalet på avdelingen har prøvd å redusere stimuli mest mulig. Barnet vil en tid etter utskrivelsen være preget av å ha vært i et miljø med mye lyd, lys og andre stimuli. Det kan dere merke for eksempel ved at barnet reagerer med uro og mistrivsel på nye situasjoner og nye omgivelser. Det er nå svært viktig at dere legger vekt på normal kontakt og samspill når dere kommer hjem.

Barnet trenger mye fysisk og psykisk kontakt og samvær med mor/far/søsken for å utvikle seg. Men det har også behov for ro og pauser innimellom.

Når barnet gråter, er det ikke nødvendigvis fordi det er sultent. Kanskje det vil ha kontakt med deg? Eller kanskje det trenger litt ro, fred og pause fra omgivelsene? Øv deg på å tolke ditt barns signaler! Dette krever øvelse fordi signalene ofte er kortvarige og uklare. Men det er viktig at dere prøver å finne ut av dette. Slik lærer barnet at det kan være med på å påvirke omgivelsene sine. Det er derfor lurt å beskytte for tidlig fødte
barn mot for mange påvirkninger samtidig.

Det kan dere gjøre ved å:

 • ha en rolig og regelmessig rytme i hverdagen
 • introduser barnet for nye mennesker og nye omgivelser gradvis

Når du ser på ditt for tidlig fødte barns utvikling må du huske å se det ut fra korrigert alder. Dvs. fra den tid barnet skulle vært født (termin). (Eks. barnet er født 8 uker for tidlig når barnet er 4 mnd. gammelt kronologisk alder er korrigert alder 2 mnd.)

Korrigert alder brukes i vurderingen av barnets utvikling. Du kan derfor ikke sammenligne ditt for tidlig fødte barn med fullbårne barn født på samme tid. Det er for øvrig vanskelig å sammenligne barns utvikling fordi alle utvikler seg forskjellig og normalvariasjonene er store. De fleste barn følger sin egen vekst- og utviklingskurve. Det er viktig at barnet viser en god utvikling, trivsel og gir god kontakt.

I tiden etter dere har kommet hjem vil mange for tidlig fødte barn ha en større økning av vekt, lengde og hodeomkrets enn fullbårne barn. Dette er normalt og forventet, og det vil bli fulgt opp på helsestasjonen.

Det kan ta 1-2 år før for tidlig fødte barn har tatt igjen for den tiden de er født for tidlig. Den mentale del av utviklingen hentes ofte inn igjen først. Vekst og motoriske ferdigheter hentes inn over lengre tid.

Etter hjemkomst trenger du stort sett ikke ta andre forholdsregler enn om barnet var født til vanlig tid. På nyfødtavdelingen er det spesielt varmt. Hjemme kan du ha vanlig stuetemperatur. På soverommet bør det ikke være varmere enn 18 grader, men heller ikke for kaldt. Kle barnet etter temperaturen, ha gjerne på en lue på soverommet. Legg ikke barnet rett under et åpent vindu.

For å forebygge krybbedød anbefales det at barnet skal ligge i ryggleie fram til det snur seg selv. Pass på at hodet ligger  vekselvis til høyre og venstre.

Bruk sunn fornuft når det gjelder å ta barnet ut på trilletur. Se på gradestokken og ta hensyn til vinden. Når gradestokken viser under –10 grader og ved sterk vind er det best inne. Øk tiden dere er ute gradvis. Selvsagt kan du umiddelbart ta barnet ut i bilen.

For de minste barna kan bilsetene virke litt store. For å få barnet i et stabilt og behagelig leie kan dere den første tiden bygge opp med et teppe under barnets sete og for eksempel en tepperull rundt barnet.

Trafikksikkerhetsmessig er det best for barnet å sitte i en bakovervendt spedbarnstol hvor belastningen ved en kollisjon blir fordelt på hele barnets rygg.

En del av de nyfødte og for tidlig fødte kan være spesielt mottakelige for smittsomme sykdommer i tiden etter de er kommet hjem fra sykehuset.
Unngå å utsette barnet for unødig smitte:

Unngå besøk av barn og voksne som er syke eller forkjølet.

Unngå å ta barnet med på steder med økt risiko for smitte, for eksempel kjøpesenter, store forsamlinger, osv.

Er foreldre eller søsken syke:

 • god håndhygiene
 • unngå å hoste eller nyse i barnets nærhet
 • unngå å kysse det lille barnet

Premature har ofte lungeproblemer i nyfødtperioden. Noen er respiratorbehandlet og enkelte har hatt oksygenbehov i flere uker. Alle spedbarn og spesielt premature har følsomme slimhinner i luftveier og lunger. De er derfor mer utsatt for lungesykdommer som f. eks.
bronkitt og lungebetennelse.

Nyfødt baby som sover. Bilde

Tobakksrøyk irriterer luftveiene og er derfor uheldig og må unngås i rommet/boligene der barnet oppholder seg. Snus gir ikke røyk, men lukten kan allikevel irritere barnets slimhinner, og nikotinen går selvsagt over i melken dersom mor snuser. Forskning har vist at nikotininnholdet er fire ganger større i morsmelk enn i morens blod.

Dette skulle være en god grunn for å slutte å røyke. Dersom du ikke klarer det, er det best å ta røyken / snusen like etter at du har ammet og brystet er tomt. Da går mest mulig nikotin ut av kroppen før ny melk blir produsert til neste måltid.   

Alle barn får tilbud om kontakt med helsestasjonen i det distriktet de bor. Helsestasjonen har blant annet helsesøster og lege. I tillegg har de tett kontakt med andre instanser i kommunen, som fysioterapeut.

Helsestasjonen har mange oppgaver og tilbud. De driver helseopplysning, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinering. Målet for helsestasjonen er å fremme god helse blant barn og unge.

Mange av dere har fått kontakt med helsesykepleier allerede mens barnet har vært innlagt på sykehuset. Fra fødeavdelingen har helsestasjonen fått fødselsmelding. De får tilsendt helsestasjonsrapport fra sykepleier og epikrise fra lege når barnet skrives ut fra nyfødtavdelingen. Her beskrives barnets forløp og behandling og evt. beskjeder om ting som skal følges spesielt opp på helsestasjonen. 

Når du kommer hjem kan helsestasjonen brukes til veiledning og rådgiving på alle spørsmål du måtte ha i forbindelse med barnet ditt. De kan gi råd om  om ernæring/amming, såre brystvorter, vektkontroll, søvn, sår hud, motorisk og mental utvikling, samspill og kontakt.

Noen helsestasjoner har grupper for nybakte foreldre. Spør på din helsestasjon.

Det anbefales at for tidlig fødte barn får de vaksinene som er i vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene gis til vanlig tid, dvs. etter kronologisk alder. Det er viktig at barna får disse vaksinene for å unngå smitte. Vaksinene gis på helsestasjonen.

I tillegg til å gå på helsestasjonen må barnet ha fastlege. Dersom ikke annet er bestemt, vil barnet få samme lege som mor har. Egen lege brukes når barnet er sykt.

​​Finne en rytme/ritual for sengetid (natt)

 • gradvis nedtrapping av aktivitet (rolig før sengetid)
 • markere forskjell på dag og natt (nattøy, mørkt rom)
 • bading om kvelden kan virke søvndyssende (eller omvendt)
 • gjenta det samme ritualet hver kveld
 • forsøk å holde fast leggetid (lørdag som ukedag)

Unngå at barnet blir overtrett

 • regelmessige faste sovetider på dagen
 • begrense inntrykk/aktivitet om kvelden
 • bør ikke kutte ut dagssøvn (i håp om bedre nattesøvn)

Lær barnet å sovne av seg selv

 • det bør unngås at barnet vender seg til å sovne med brystet eller flasken i munnen
 • ikke vugge, rugge eller klappe barnet i søvn
 • noen barn gråter litt før de sovner, dette er normalt

Nattmåltidet: Mat ikke kos

 • det bør kun gis mat om natten (kos virker som belønning)
 • helst ikke nattmåltid til barn over 6 mnd. alder (korrigert alder)
 • det er ikke nødvendig med bleieskift om natten hvis huden er fin, og barnet ikke har hatt avføring

Unngå å ta barnet opp hvis det våkner

 • forsøk å roe barnet i sengen med stemme eller berøring
 • evt. bleieskift i sengen hvis nødvendig
 • å ta barnet opp i foreldresengen blir lett en vane
 • hvis barnet ammes er det ofte bedre at faren forsøker å roe barnet (når man skal slutte med nattmåltidet er dette spesielt viktig).

Nyfødt baby som gjesper. Bilde.
 

Barn med fødselsvekt over 1000 gram eller ga 28 uker, og som har hatt et ukomplisert forløp i nyfødtperioden, følges opp med vanlige konsultasjoner på helsestasjonen i hjemkommunen.

Barn med fødselsvekt under 1000 gram eller ga 28 uker følges opp med vanlige, evt. litt hyppigere konsultasjoner hos helsesøster og lege på helsestasjonen.

I tillegg blir barn med fødselsvekt under 1000 gram fulgt opp på Barnepoliklinikken på sykehuset etter følgende skjema:

 • 1-2 måneder etter utreise: Time hos lege på Barnepoliklinikken, gjerne sammen med fysioterapeut.
 • 6 måneder korrigert alder: Time hos lege på Barnepoliklinikken.
 • 12 måneder korrigert alder: Time hos lege på Barnepoliklinikken
 • 3 år kronologisk alder
 • 5 år kronologisk alder

Utover dette blir barnet evt. fulgt opp etter individuell vurdering.

 

 

Sist oppdatert 11.04.2024