Vannkoppesmitte

Vannkopper er en meget smittsom barnesykdom som kan få et alvorlig forløp hos barn som ikke har hatt vannkopper, eller som har et svekket immunforsvar. Viruset smitter vanligvis ved luftsmitte, men også gjennom direkte kontakt med væske fra utslettet.

​Det tas blodprøve at ditt barn ved diagnosetidspunktet for å sjekke om det har hatt vannkopper eller ikke.

Barn som er under kreftbehandling og som har vært utsatt for smitte MÅ ta kontakt med behandlingsansvarlig lege for vurdering av forebyggende behandling. Har ditt barn tidligere hatt vannkopper, kan det få det igjen nå når det har lavt immunforsvar. Ta derfor ALLTID kontakt dersom barnet er
utsatt for vannkoppesmitte!

Søsken som har hatt vannkopper, kan ikke smitte. Er dere usikker på om søsken har hatt vannkopper, tar vi en blodprøve for å sjekke dette, og eventuelt vaksinerer de som ikke har hatt vannkopper.

Alle rom i huset/leiligheten som barnet ditt er i, regnes som smitteområde. Nabohus, hus i gaten eller andre leiligheter i samme oppgang i blokkbebyggelse, regnes ikke som smitteområde. Friske personer vil ikke føre smitte fra et hus til et annet hus.

På skoler vil samme klasserom og skoleplass som en smittet elev  oppholder seg på, være smitteområde. Når det gjelder barnehage, så regnes hele barnehagen som smitteområde. På skoleplass i friluft må det være forholdsvis nær kontakt før mulig smitte kan forekomme.

Helvetesild (herpes zoster) er samme virus som vannkopper, og kan derfor også gi vannkopper til et barn som ikke tidligere har hatt vannkopper.

Vannkopper er en meget smittsom
barnesykdom som kan få et alvorlig forløp
hos barn som ikke har hatt vannkopper, eller
som har et svekket immunforsvar. Viruset
smitter vanligvis ved luftsmitte, men også
gjennom direkte kontakt med væske fra
utslettet.

Inkubasjonstid

Det vil si tiden fra personen er smittet til sykdommen bryter ut; den er for vannkopper 8-21 dager. En person skal vurderes som smitteførende i inkubasjonsperioden, fra og med dag 8 til og med dag 21.

Har barnet vært utsatt for vannkoppesmitte, skal det IKKE inn på Barneavdelingen fra dag 8 til dag 21 etter smittetidspunktet. Dette gjelder også for pårørende til barnet. Vi har et eget rom utenfor avdelingen som
brukes ved mistanke om vannkoppesmitte eller utbrudd av vannkopper.

Ved smitte av vannkopper

Har barnet ditt vært utsatt for vannkoppesmitte, kan det få en sprøyte med immunglobulin eller en tablettkur. Dette kan hindre at barnet får sykdommen, eller gjøre at det får sykdommen i mildere form. En sprøyte settes så raskt som mulig, og innen 72 timer etter at barnet var utsatt for
smitte. En tablettkur gis fra 7 dager etter eksponering og varer i 14 dager. Virkningen av immunglobulinet varer kun i 3-4 uker, slik at hvis barnet senere blir utsatt for smitte må det igjen få sprøyte eller tabletter mot sykdommen. Barnet skal beskyttes mot vannkopper i seks måneder etter at cellegiftbehandlingen er avsluttet.

Det er viktig at dere ikke er så engstelig for vannkopper at dere isolerer barnet unødig. Barnet skal leve et så normalt liv som mulig, men det er naturlig at barnet og dets omgangskrets, samt lærer, førskolelærer, fastlege, naboer og lignende får vite at barnet skal unngå å bli smittet hvis mulig. Disse vil da varsle familien i tilfelle sykdommen går i nærmiljøet. Skulle barnet allikevel få vannkopper har vi medisiner å gi. Barneavdelingen har en brosjyre eller kan hjelpe dere med et brev som informerer om dette til naboer og skole/barnehage.

Sist oppdatert 05.05.2023