Tretthet

Mange vil føle seg slitne og mangle energi i forbindelse med cellegiftbehandling. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. I tillegg sliter noen med konsentrasjonsvansker, og problemer med hukommelse.

Trettheten varierer fra person til person. Noen kan ha lett redusert energi i hverdagen, mens andre kan føle seg veldig trett og utmattet. Trettheten er ikke nødvendigvis synlig for andre.

Mange ser langt mer friske og opplagte ut enn de faktisk er. Dette kan medføre ​forventninger fra andre som det er viktig å snakke om.

Noen kan ha økt behov for hvile i løpet av dagen. Planlegg dagen slik at dere finner en balanse mellom aktivitet og hvile. Små barn er flinke til å regulere dette selv.

Hos de fleste retter dette seg etter endt behandling, men for noen kan trettheten vedvare lenger.

Sist oppdatert 05.05.2023