Vonde og skremmende opplevelser

Vi er alltid nysgjerrige på om de vi treffer har opplevd vonde og skremmende opplevelser, som vi ofte kaller traumer. Vi vet at mange psykiske lidelser starter med traumer hos barn og unge, og vi tenker at det er viktig for de som har opplevd eller opplever traumer å få fortelle om det, selv om det kan være skummelt.

Et traume kan ta mange former; en skremmende enkeltopplevelse, vonde opplevelser over tid, og forvirrende og skremmende handlinger fra voksne, som for eksempel vold, seksuelle overgrep og mishandling. Felles for alle disse formene for traumer er at de skaper utrygghet.

Når vi får vite om et traume, vil vi sammen med deg planlegge en behandling. Hvis du blir utsatt for ting som barn ikke bør utsettes for, vil vi først fokusere på å sikre din trygghet. Hvis traumet er avgrenset (som ved en skremmende enkelthendelse som et bilkræsj), vil vi ofte foreslå behandling rettet mot selve traumet. Vi vil vi kunne bidra med teknikker som hjelper deg, så de tidligere opplevelsene ikke oppleves så farlige lengre. Mange kan få vansker med å sove, og dette går det også an å få hjelp med. Hvis traumet har skapt mye utrygghet i forholdet til andre mennesker, vil vi ofte fokusere behandlingen på disse temaene; trygghet, avvisning og tillit.​

Her er ulike tips til hvordan man skal takle og bearbeide traumer:​

Hvordan bearbeide traumatiske minner?​ (kognitiv.no)

Hjelp med traumatiske ettervirkninger​ (kognitiv.no)

Håndtering av påtrengende minner og ​​tanker (kognitiv.no)

Sist oppdatert 05.06.2023