Seksualitet og kjønn

Alle barn og ungdommer har tanker og følelser om sin egen seksualitet og sitt kjønn. Noen av disse tankene er du kanskje åpen om, mens andre holder du for deg selv.

En del av de som kommer til BUPA er usikre på hvilke tanker og følelser det er lov å ha på disse områdene, spesielt hvis de er usikre eller synes at de er litt uvanlige i hva de tiltrekkes av og hvordan de føler seg.

I BUPA er vi opptatt av hvordan du kan ha det greit med den du er, og vi vil gjerne snakke om disse temaene med deg.    


Kjønnsid​entitet (ung.no)

 

Sist oppdatert 05.06.2023