Autisme og Aspergers syndrom

Noen mennesker strever fra de er små med å forstå hvordan de skal være med andre. De kan også være veldig opptatt av spesielle ting, og har vansker med endringer i rutiner. Ofte har disse menneskene vansker med å tolke en del av de mer kompliserte sosiale kodene vi har oss i mellom; bruk av ironi, uskrevne sosiale regler og tolkning av kroppsspråk.

​​​​​​​​​​Når disse trekkene er sterke og varer over lengre tid, pleier som oftest familien eller skolen å bekymre seg, og de tar kontakt med legen, helsestasjonen eller PPT. Hvis det er grunn til å mistenke at barnet eller ungdom har autisme eller Aspergers syndrom, tilbys ofte barnet eller ungdommen en utredning på BUPA. En utredning består av at BUPA forsøker å få en oversikt over vanskene, og vurderer om de tror at vanskene stammer fra barnets utvikling fra fødselen, eller om vanskene er kommet som et resultat av vanskelige opplevelser. Hvis de tror vanskene stammer fra barnets utvikling fra fødselen, kalles det autisme eller Aspergers syndrom.

Hvordan behandles autisme og Aspergers syndrom​?

Autisme og Aspergers syndrom er psykiske tilstander som ikke kan kureres, og derfor vil er det viktig å finne ut av hvordan en kan sørge for at barnet/ungdommen møter så mye forståelse som mulig i hverdagen. Det er viktig å forstå at mennesker med slike vansker kan ha vansker med en del av de tingene som andre tar for gitt, og at de dermed trenger at andre forstår litt av måten de tenker på. Målet er å sørge for at barnet/ungdommen opplever mestring og trygghet, og dette oppnår man best når de som treffer barnet/ungdommen i hverdagen er godt informert om utfordringen barnet/ungdommen har.

Om autisme (helsenorge.no)

Om autisme og Aspergers syndrom (legeforeningen.no)

Sist oppdatert 16.06.2023