Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Vi utfører diagnostikk av infeksjonssykdommer i pasientprøver fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. Våre tjenester danner grunnlag for behandling av infeksjoner hos den enkelte pasienten, og for å iverksette smitteverntiltak.

Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier, virus, parasitter eller sopp. Dette gjøres ved direkte påvisning ved hjelp av dyrkning eller PCR, eller indirekte ved påvisning av antistoffer. Avdelingen har en moderne instrumentpark og et bredt analyserepertoar. Vi har fem seksjoner: seksjon for preanalyse, bakteriediagnostikk, virusdiagnostikk, molekylærdiagnostikk, og forskning og utvikling.

Andre viktige oppgaver er å gi råd til rekvirent og behandlende lege om rett prøvetakning og forsendelse av prøver, vurdere mikrobiologiske funn og kommentere prøvesvar, og gi råd om antimikrobiell behandling.

Vi tester også alle blodgivere i Rogaland for aktuelle smittestoff. Avdelingen bidrar til smitteforebyggende arbeid både på sykehuset og i kommunehelsetjenesten, og til å oppklare infeksjonsutbrudd. Vi overvåker antibiotikaresistens hos bakterier og deltar i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober, NORM.

Vi er nasjonalt referanselaboratorium for legionelladiagnostikk, vi har et aktivt forskningsmiljø og leder sykehusets forskningsgruppe for antimikrobiell resistens (AMR).

Tilbakemeldinger fra rekvirenter og pasienter om feil avgitte prøvesvar, eller at avdelingens tjenester ikke svarer til forventningene, registreres og behandles i sykehusets avviks- og klagesystem. Alle ansatte på avdelingen er underlagt taushetsplikt, og behandler sensitiv informasjon konfidensielt.  

Bestille prøvetakingsutstyr

Bestillingsskj​ema på labhandbok.sus.no

Levere prøver

Mandag–fredag: 08.00–20.30
Lørdag, søndag og høytidsdager: 08.00–15.00

 

Les mer om nasjonalt referanselaboratorium for legionella

Sende inn rekvisisjon av isolater og pasientmateriale. Se skjema på labhandbok.sus.no

Det er viktig at vi får relevant informasjon fra rekvirenten, spesielt i forbindelse med smittesporing. Dette fylles inn i rekvisisjonen (se lenke over). Det er en fordel om kopi av primærrekvisisjonen legges ved. Dersom vi skal utføre primærdiagnostikk (kun etter avtale) er det viktig at dette oppgis i rekvisisjonen.

Kontakt

Ekspedisjon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Ekspedisjonen vår er stengt alle høytidsdager. For telefonhenvendelser på høytidsdager, ring sykehusets sentralbord 51518000.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Medisinsk mikrobiologi holder til i et eget bygg mellom Stavanger legevakt og inngang 5 på Våland.

Trapp mot inngangsdør til betongbygg. Foto.

Armauer Hansensvei 28

Armauer Hansensvei 28

4068 Stavanger

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 21:00
 • Tirsdag 08:00 - 21:00
 • Onsdag 08:00 - 21:00
 • Torsdag 08:00 - 21:00
 • Fredag 08:00 - 21:00
 • Lørdag 08:00 - 15:30
 • Søndag 08:00 - 15:30

Nasjonalt referanselaboratorium for Legionella

Som nasjonalt referanselaboratorium for Legionella bistår vi med diagnostikk, karakterisering og utbrudds- eller smitteoppklaring.
Les mer
En person som har på seg maske og hansker