Bli blodgiver

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan ikke blod fremstilles kunstig – det må gis.

K​​jære blodgiver!

Husk at du ikke skal møte til blodgivning dersom du har vært syk i løpet av de siste 14 dagene. Du skal ha vært symptomfri i 14 dager dersom du har hatt feber. Dersom du ikke har hatt feber skal du være symptomfri i 7 dager. Ta kontakt for å avtale ny time.

Oppmøte

Møt presis til din time for å sikre at det ikke er for mange personer i blodbanken samtidig. Hold gjerne god avstand til andre, og bruk tilgjengelige desinfeksjonsmidler. 
 
Husk å ta med gyldig id med bilde!

Åpningstider og -steder

Du kan gi blod på Stavanger universitetssjukehus mellom klokken 07.45 og 14:00 hver ukedag - og enkelte onsdager fram til klokken 17.00. 
 
Tapping av blod skjer også på tappestasjonene på Bryne på mandager og i Egersund på utvalgte tirsdager. 
 
Hvis du har spørsmål om blodgivning, ta kontakt med blodbanken på telefon
51 51 88 15/16/17 mellom klokken 08.00 og 14.30 på ukedagene.​

Hvorfor gi blod

Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. Disse pasientene er avhengige av hjelp fra frivillige blodgivere.

Det tar kun en halv time å gi blod. Den halve literen du gir kan redde tre liv. Er du frisk og mellom 18 og 60 år, kan du melde deg som blodgiver.

Ettersom blod har begrenset holdbarhet, må blodbankene hele tiden få påfyll av nytt blod. Vårt eksisterende blodgiverkorps gjør en fantastisk innsats. Likevel er det behov for nye blodgivere hvert år for å erstatte de som ikke lenger kan gi blod grunnet alder, sykdom, medisinbruk eller liknende. Det er derfor viktig at vi får flere blodgivere, for å kunne gi våre pasienter den hjelpen de trenger.

Du kan melde deg som blodgiver ved å ringe blodbanken på Stavanger universitetssjukehus, tlf 51 51 88 15 /16 / 17.

Det er også mulig å registrere seg via giblod.no.

Du kan melde deg som blodgiver hvis du

  • er mellom 18 og 60 år
  • føler deg helt frisk
  • veier over 50 kg
  • ikke er i risikogruppe for hiv, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod
  • behersker norsk skriftlig og muntlig
  • har gyldig legitimasjon som har både norsk personnummer og bilde

Blodoverføring må ikke skade verken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer Blodbanken hver blodgiver nøye før de eventuelt får gi blod. Du må ha overskudd for å gi blod, og du skal alltid prioritere egen helse først.

Som hovedregel kan du ikke bli blodgiver hvis du

  • er kronisk syk eller har hatt alvorlig sykdom, som for eksempel kreft
  • bruker faste medisiner (det finnes unntak, som for eksempel p-piller)
  • tilhører en risikogruppe for smitte av infeksjonssykdommer som hiv eller hepatitt. Dette gjelder blant annet personer med injiserende rusmisbruk (bruk av sprøyte), prostituerte og menn som har sex med menn.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod. Derfor er det også regler for føde- og oppvekststed og ved lenger opphold i disse landene.

Mer informasjon om å gi blod – se informasjon til blodgivere

Du kan gi blod på sykehuset på dagtid mandag til fredag, annenhver onsdag frem til kl. 17.30.

Ved tappestasjonene på Bryne, Nærbø, Kverneland og i Egersund kan du gi blod på kveldstid utvalgte dager (kl 17.00 – 20.00).

Helse Stavanger er i anskaffelsen av en mobil tappeenhet som vil ha faste stoppesteder i Sør-Rogaland. Mer informasjon om hvor det er mulig å gi blod på den mobile tappeenheten kommer.

Som blodgiver må du signere på et samtykkeskjema hvor du blant annet bekrefter at du har fått informasjon om registrering og behandling av sensitive person- og helseopplysninger.

Skjemaet får du første gang du er i Blodbanken, og det må leses og signeres før du kan gå videre i godkjenningsprosessen.

Å gi blod er frivillig. Du kan når som helst trekke deg som blodgiver, uten å måtte oppgi en grunn.

Ring blodgiverekspedisjonen på  51 51 88 15 / 16 / 17, eller henvend deg i Blodbanken ved inngang 6 på Stavanger universitetssjukehus.

E-post kan ikke benyttes (av hensyn til personvern).


 


 

​​​
 

Sist oppdatert 10.04.2024