Hvordan forbereder vi hjemreise?

  • Under oppholdet hos oss vil vi utrede ditt omsorgsbehov. Vi synes det er viktig at du blir fulgt opp av kreftsykepleier eller hjemmesykepleie når du drar hjem. Du vil bli spurt om hvilke behov du har og om du ønsker hjemmesykepleie/kreftsykepleie eller ett opphold på sykehjem. Dette for å kunne forberede hjemreise i god tid og sikre at du føler deg trygg når du drar hjem.
  • Dersom det er behov for det, kaller vi inn til nettverksmøte med kommunehelsetjenesten, sammen med deg og dine pårørende, for å sikre best mulig oppfølging når du kommer hjem.
  • Dersom du trenger hjelpemidler i hjemmet, er det hjemmesykepleie som koordinerer dette, men vi er behjelpelig med å formidle behov.
  • Du vil få med deg ett utskrivningsnotat med medisinliste og resepter på nye medisiner. Vi anbefaler at du henter ut nye medisiner på sykehusapoteket før du reiser.
  • Det er viktig at du har god kontakt med din fastlege. Fastlegen mottar epikrise fra ditt sykehusopphold og skal følge deg opp når du er hjemme. Dersom du trenger resepter på medisiner når du er hjemme, skal du ta kontakt med fastlegen.  
Sist oppdatert 06.12.2022