Hvordan er hverdagen på kreftavdelingen?

  • Når du kommer til avdelingen vår, blir du tatt imot av en lege og sykepleier. Du må påregne noe venting.
  • Vi bestreber oss på at du skal få et rom så raskt som mulig, men det er dessverre ikke alltid mulig. Du vil få tilbud om seng, slik at du kan hvile deg om du har behov for det.
  • Avdelingen er delt inn i 4 grupper. Du vil få tilhørighet til en av dem, slik at du i størst mulig grad har de samme sykepleiere og leger å forholde deg til under oppholdet hos oss.
  • Vi har legevisitt som går fra kl. 10 og utover dagen. Dersom pårørende vil delta er de velkommen til det.
  • I dagligstua blir alle måltider servert til faste tider.
  • Det er mulig for pårørende som er på avdeling over tid, å kjøpe parkeringskort. Les mer på hjemmesidene til parkeringsselskapet Q-park.
  • For noen er det viktig at pårørende er hos pasient hele døgnet. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Dersom du som pårørende er innlagt sammen med pasient har du rett på frokost ved avdelingen. De andre måltidene må du kjøpe selv. Det er mulig å få matkuponger som du kan bruke i vår kantine, slik at du får litt rabatt.
  • Pårørende er velkommen til avdelingen – vi har ikke fast besøkstid.
  • Pårørende/besøkende som er syke (omgangssyke/influensa) eller har familiemedlemmer som er syke, anbefales å ta kontakt med avdelingen først for å unngå smitte.
  • Det er mulig for pårørende og pasient å bo på pasienthotellet St. Svithun. Avdelingen vil da booke rom. Pårørende må betale selv.
Sist oppdatert 06.12.2022