Hva gjør jeg hvis jeg mistenker kreft?

Du må oppsøke fastlegen som sammen med deg bestemmer om mistanken din om kreft skal undersøkes videre.

Fastlegen kan ta blodprøver, utføre noen undersøkelser og/eller rekvirere ulike undersøkelser som kan være aktuelle i din situasjon. Fastlegen kan også henvise deg til utredning og innleggelse i sykehus. Du vil få innkallelse fra sykehuset når henvisningen er vurdert.

Dersom du trenger noen å snakke med kan du ringe Kreftlinjen på telefon 800 57 338.

Kreftlinjen.no

Sist oppdatert 06.12.2022