Hva er "Åpen kontakt"?

Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Det skal være et supplement, ikke en erstatning, for primærhelsetjenestens tilbud om omsorg og behandling. Pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten skal kunne ta kontakt med den aktuelle sengepost for avklaring av problemstillinter relatert til sykdom eller behandling pasienten har vært innlagt for.

Dersom du har fått cellegift, strålebehandling eller annen kreftbehandling, vil du få tilbud om åpen kontakt på vår avdeling. Du får da ett skriv med deg når du reiser hjem. Ved spørsmål om innleggelse må du ta kontakt med sengeposten. Du legges alltid inn via akuttmottak ved SUS. 

Les mer om Åpen kontakt

Sist oppdatert 06.12.2022