Ikon

Frakturregisteret i Helse Vest

​Fakta om bei​​nbrudd: 

Beinbrudd er en hyppig tilstand på norske sykehus og rammer alle aldersgrupper​ i befolkningen. De vanligste stedene å få beinbrudd er i håndleddet, hofte/lårhals, øvre del av overarmsbeinet/skulderkulen og ankel. Samlet sett er beinbrudd en av de vanligste diagnosene i spesialisthelsetjenesten og rundt 1/3 av disse behøver operativ behandling. En antar at cirka 18000 beinbrudd krever spesialist-behandling ved ortopediske avdelinger hvert år bare i Helse Vest med dagens innbyggertall på 1,1 millioner- enten med eller uten operasjon. Beinbrudd er dermed en svært vanlig diagnose i norske sykehus.

Global Burden of Disease prosjektet i 2019 anslo at fallskader var en av de tre vanligste årsakene til ikke-dødelige helsetap rate (YLD) for befolkningen i Norge (REF: Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 - The Lancet). 

Variasjon i behandlingsvalg

Valg av behandling for samme beinbrudd kan variere fra ortoped til ortoped og fra avdeling til avdeling over hele landet. Dette har en vist i kartleggingen for hvert helseforetak via Norsk Helseatlas sin gjennomgang for et begrenset utvalg av ortopediske behandlinger i 2012-2016 (Helseatlas 2019).

Det finnes i dag ingen nasjonal statistikk for dette ut over grovere data fra Norsk pasientregister basert på diagnose og prosedyrekoder (ICD-10 og/eller NCSP-koder). 

Frakturr​egisteret

Med Frakturregisteret i Helse Vest registrerer en alle som blir behandlet for bruddskader ved sykehus (helseforetak) tilhørende Helse Vest. Dette er med formålet om å kvalitetssikre diagnosesettingen av bruddskaden, behandlingen vi gir og eventuelle komplikasjoner samt hvilken oppfølging vår befolkning får etter bruddskaden. All informasjon behandles konfidensielt og kun av personell med taushetsplikt og innenfor Helsepersonelloven §26 (Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse - Lovdata​).

Planlagt oppstart av rapportering til registeret er i løpet av 2022-2023. 
Helse Stavanger vil først starte og deretter vil Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Førde følge etter.​

Kontaktinform​​asjon: 

Dersom du ønsker å vite mer om frakturregisteret eller har spørsmål kan du kontakte oss på e-post: frakturregister.post@sus.no

Gruppebilde av medlemmene i frakturregisteret
 
Medlemmer
​​Djuv, Ane​​
​Prosjektleder Frakturregister i Helse Vest, Ort. av​d., Fagansvarlig overlege OPP Stavanger Universitetssjukehus
Harboe, Knut
​Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling pt fungerende avdelingoverlege ved Anestesiavd., Stavanger Universitetssjukehus. ​

Dag Rune Pedersen er vikarierende avd.overlege ved Ortopedisk avdeling​
Paulsen, Aksel
​Seksjonsoverlege forskning, Ort. avd., Stavanger Universitetssjukehus
Meling, Terje
​Overlege, Ort. avd., Stavanger Universitetssjukehus    ​
Rasmussen, Antoinette Næss Ischtschenko
​Sekretær, Ort. avd., Stavanger Universitetssjukehus
Brukerrepresentant
​Lise Lunde Nilsen, erfaren brukerrepresentant
Sist oppdatert 15.12.2022