E-læring ekstern innleie: Jordmødre

Velkommen som jordmor til Stavanger universitetssjukehus!

​​Som forberedelse ber vi deg om å gjennomgå følgende obligatorisk opplæring i forkant av vakt: 

  • ​E-læringskursene i Læringsportalen. Det er viktig at du følger oppskrift for hvordan du logger inn/registrer deg i læringsportalen (se vedlegg). 


Følgende e-læringskurs søkes opp i Læringsportalen:

KURSTID
Brannvern – teoretisk del     Ca. 15-20 min
Smittevern – håndhygiene    Ca. 20 min                  
Basale Smittevernrutiner      Ca. 25 min 
Smittevern: Isolering             Ca. 30 min                 
Synergi for meldere              Ca. 15 min                 
Informasjonssikkerhet og personvernCa. 15 min   
Pandemi: Smittevern: Isolering – beskyttelsesutstyr COVID-19Ca. 7 – 10 min
Smittevern – forebygging blodsmitteCa. 25 min
NyansattCa. 45 min
Legemiddelhåndtering Ca. 30 min
Ytre miljø Ca. 15 min​

Kompetan​seportalen

Ved første vakt får du tilgang til kompetanseportalen. Kompetanseplaner kan ikke gjennomføre på forhånd, men må gjøres på SUS PC. For vikarer som er helt nye i avdelingen, blir en del av introduksjonsvakten brukt til e – læring i kompetanseportalen.

Forventet tid på planene er 2 – 3 timer. Dersom en ikke får gjennomført planene på introvakt, kan dette gjøres i eventuellt ledige stunder. ​


Følgende planer tildeles: gjennomføres i avdelingen:

  • HST: Alle medarbeidere, obligatorisk opplæring
  • HST: COVID – 19, Smittevern, Helsepersonell
  • HST: Ferievikarer og studenter/elever i praksis, obligatorisk opplæring
  • HST: Legemidler, sykepleiere og ansatte med tilsvarende fullmakter
  • HST: KB, Avdeling Kvinneklinikken, medisinsk utstyr (MU), jordmor og jordmorvikarer NY
  • HST: Føde/barsel, jordmor, sykepleier og barnepleier obligatorisk opplæring.
  • HST: Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter i Helse Stavanger


Ta kontakt ved spørsmål (bemanningssenteret@sus.no). Lykke til!


Vedlegg​​​​

Læringsportalen – ekstern pålogging FØR oppstart i Helse Stavanger

Sist oppdatert 23.05.2022