LIBRA innkjøp

Avdelingen er en ressurs og støtte for alt som gjøres av innkjøp av varer og tjenester ved SUS.

Sykehuset innførte nytt IT-system for innkjøp av varer og tjenester i 2019. LIBRA er innføringen av en felles måte å jobbe på og et nytt IT-system innen lager (L), innkjøp (I), budsjett (B), regnskap (R) og anskaffelse (A). Dette systemet innføres i hele Helse Vest.

Libra innkjøp bistår blant annet med opprettelse av ordre og registrering av nye leverandører.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etasje i Hillevåg.

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger