Fagkurs

Samfunnssikkerhetskonferansen 2023

Samfunnssikkerhetskonferansen er tilbake som januarkonferanse – start året med faglig påfyll av det siste innen samfunnssikkerhet!

Passert
3.
januar
2023
  1. 03. jan. 2023, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 03. jan. 2023, 09:00 - 16:00

Type arrangement

Konferanse

Arrangør

Universitetet i Stavanger Statsforvalteren i Rogaland Sør-Vest politidistrikt Forsvaret HV-08 Helse Stavanger

Delta

Frist for påmelding: 05. des. 2022

Årets tema

Samhandling og samordning for sikkerhet: Sikring av kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer i skiftende tider.

Vi lever i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker og krevende. Årets konferanse tar derfor for seg dagsaktuelle utfordringer, dilemmaer og erfaringer knyttet til implementering og etterlevelse av sikkerhetslovens system og ordning i sammenhenger hvor samhandling, samordning og deling tradisjonelt har vært sentrale prinsipper i arbeidet med samfunnssikkerhet.

Det kan være problemstillinger knyttet til både risikoforståelse, gjennomføring av risikovurderinger og -oppfølging, beskyttelse av verdier og samordning. Et gjennomgående tema i konferansen er derfor koblingen mellom safety og security for å forstå, beskrive og følge opp risiko innenfor kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer.

Program

Her er noen smakebiter fra årets program. (oppdateres)

Del 1: Hvordan står det til med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge?

Hvor befinner Norge seg når det gjelder samfunnssikkerhet, herunder beredskap, nasjonal sikkerhet, forståelsen av risiko og trusler som følge av både den sikkerhetspolitiske situasjonen? Lederne fra to høyaktuelle kommisjoner/utvalg gir sine betraktninger og redegjør for (foreløpige) funn fra de respektive arbeidene.

Del 2: Fra den dype fred til hybridkrig, har vi de virkemidlene vi trenger for å skape et trygt samfunn?

Diskusjon og problematisering av sikkerhetsloven i lys av økt fokus på nasjonal sikkerhet relatert til kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur.

Del 3: Hva har håndteringen av økt droneaktivitet betydd for sikkerhetsarbeid mellom ulike aktører?

Sentrale prinsipper i sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge har vært å etablere og tilstrebe samarbeid mellom ulike aktører gjennom klare ansvarslinjer, informasjonsdeling, erfaringsutveksling og å lære av hverandre. Hvordan utfordres denne tilnærmingen på samfunnssikkerhet når vi står overfor et sikkerhetsregime etter sikkerhetsloven? Kan vi trekke noen erfaringer av håndteringen av den økte droneaktiviteten for å belyse mulige utfordringer og problemstillinger?

Del 4: Hvordan sikre kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer i en tid preget av sammensatte trusler?

Paneldebatt med representanter fra de ulike institusjonene og fagmiljøene.

Kontakt