Fagkurs

MedSimNorge - Nettverkskonferanse 2023

Nettverkskonferansen er for alle som holder på med simulering, både innenfor og utenfor sykehus; i psykiartien og i somatikken. Sett av datoen. Mer informasjon kommer! Konferansen 2023 blir arrangert i Trondheim 6.-7. juni 2023.

Passert
6.
juni
2023
2 dager
  1. 06. jun. 2023
  2. 07. jun. 2023
Arrangør

Tid og sted

Når

  1. 06. jun. 2023
  2. 07. jun. 2023

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

MedSimNorge