Fagkurs

Fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning: Bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse

Passert
11.
november
2022
  1. 11. nov. 2022, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 11. nov. 2022, 09:00 - 14:00

Type arrangement

Nettverksmøte

Spesialitet

Psykiatri

Påmelding

Frist for påmelding: 03. nov. 2022

Målgruppe: Tjenesteytere, fagkonsulenter, ledere, lærere, PPT og andre fagpersoner innen fagområdet i kommunen, fylke og spesialisthelsetjenesten.


Vi oppfordrer flest mulig til fysisk deltakelse i Aulaen på SUS 11.november, men det er også mulig for påmeldte å delta gjennom å se opptak av nettverkssamlingen den 18. november.

I år har vi 10 årsjubileum og samlingen er gratis, påmelding er bindende. Ikke meldt forfall innen påmeldingsfristen blir belastet med kr. 300,-

Program

09:00

Registrering og kaffe/te
9:15
Velkommen (5 min)
Kjersti Eide
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest / koordinerende enhet Helse Stavanger  
9:20 - 10:05
Genetiske årsaker til utviklingshemning;
  • hvordan genetikken fungerer
  • utredning ut fra ny kunnskap
  • type syndromer
  • genetiske årsaker som påvirker atferd
Johan Aske Lund
Overlege ved HABU 
10:05
Pause 15 min
10:20 - 11:05
Genetiske årsaker fortsetter
Johan Aske Lund
Overlege ved HABU 
45 min
Lunsjpause, serveres i gangen
11:50 - 12:35
Kognitiv utredning
  • hvordan diagnosen psykisk utviklingshemming settes hos voksne

Sigrun Einarsdottir
Psykologspesialist HABU 

Marie Therese Birkedal
Rådgiver HAVO

12:35

Pause 15 min
12:50 - 13:20
Case om hva overvurdering kan bety i forhold til utfordrende atferdMarie Therese Birkedal
Sigrun Einarsdottir
13:20 - 13:50
Case - Kapteinens nye liv

Janne Brit Gjerde
Spesial hjelpepleier

Aileen Joy Bjørkhaug
Vernepleier Stavanger kommune 
14:00
Avslutning
Det tas forbehold om mindre endringer i programmet

Kontakt