Fagkurs

Kommunikasjon - bakenforliggende årsaker som påvirker atferd og psykisk helse

Passert
26.
november
2021
  1. 26. nov. 2021, 08:00 - 11:00

Tid og sted

Når

  1. 26. nov. 2021, 08:00 - 11:00

Type arrangement

Webinar

Spesialitet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning i Helse Stavanger foretaksområde

Delta

Frist for påmelding: 18. nov. 2021
Dette webinaret vil være tilgjengelig fra fredag 26.november kl. 8:00 og varer ca. 3 timer.
Velkommen Kjersti Eide, Regionalt kompetansesenter habilitering og rehabilitering/ koordinerende enhet Helse Stavanger
  • Kommunikasjon og kommunikasjonsutvikling
  • Hva er ASK?  - ASK som kommunikasjonsform og ASK som fagfelt.
  • Språkmiljø – fysisk miljø og hvordan være en god kommunikasjonspartner.

Marit Kristensen spesialpedagog PPT Rogaland fylkeskommune og

Sissel Viland spesialpedagog HABU Helse Stavanger

                                      Avslutning


Les mer om Lokalt fagnettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning

Kontakt