Organisasjonskart for Helse Stavanger HF

​Klinikker og divisjoner

Divisjon for driftsservice | Divisjonsdirektør: Ketil Helgevold

Avdeling | Avdelingssjef

Dokumentavdelingen | Hege Larsen Vuyk​​
Eiendomsavdelingen | Oskar Moen
Forsyningsavdelingen | Anett Veen Tjelta
Kjøkkenavdelingen | Sissel Aslaug Dahlberg
Renholdsavdelingen | Frank Opsanger
Sikkerhet og service | Dan Tore Falnes

Klinikk A | Klinikksjef: Geir Lende

Avdeling | Avdelingssjef

Anestesiavdelingen | Knut Harboe
Dagkirurgisk avdeling | Hege Rolstad Skjæveland
Intensivavdeling | Magritt Fraser Wareng
Operasjonsavdelingen | Aina Hauge
Ortopedisk avdeling | Dag Rune Sjøen Pedersen

Klinikk for hode, hals og rehabilitering | Klinikksjef: Berit Haaland 

Avdeling | Avdelingssjef

Gastrokirurgisk avdeling | Børge Løge
Kirurgisk avdeling | Tone Hoel Lende
Hudavdelingen | Thomas Ternowitz
Plast-kirurgisk avdeling | Jarle Kjøsen
Nevrosenteret | Roald Baardsen (konstituert)
Øre-nese-halsavdelingen | Wenche Nyback (konstituert)
Øyeavdeling | Jorunn Haga Dagsland
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering | My Dung Nguyen Torkildsen

Klinikk for medisinsk service og ABK | Klinikksjef: Gunn Sjurseike Dale

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling for blod- og kreftsykdommer | Kristin Frantzen
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin | Gunn Kristoffersen
Avdeling for medisinsk biokjemi | Lene Mikkelsen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi | Iren Høyland Löhr
Avdeling for patologi | Emilius Adrianus Maria Janssen (konstituert)
Radiologisk avdeling | Siri Fagerheim

Klinikksjef: Egil Trømborg 

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling for informasjonssystemer | Cato Heimvik 
Avdeling for behandlingshjelpemidler | Liv Strand
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk | Rune Otto Andreassen (konstituert)
Prosjektkontor | Håkon Brydøy​

Klinikk psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige | Klinikksjef: Lars Conrad Moe

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling rus og avhengighetsbehandling | Randi Mobæk
Avdeling unge voksne og flyktninger | Liv Gunhild Aase
Barn og unge poliklinikk | Rita Hammerø (midlertidig)
Barn og unge døgn | Asbjørn Lindland
FoU-enheten | Henriette Grimsby Rafoss

Klinikk psykisk helsevern, voksne | Klinikksjef: Sølve Braut

Avdeling | Avdelingssjef

Avdeling affektiv og psykose | Jørn André Kårstad Idsal
Avdeling akutt og intensiv psykiatri | Sissel Espedal
Avdeling alderspsykiatri | Silvia Einan Mæland
Avdeling sikkerhet | Stig Arild Skretting
Dalane DPS | Mette Gjøvåg
Sandnes DPS | Marit Norland
Sola DPS | Øystein Enger
Stavanger DPS | Møyfrid Løvbrekke

Kvinne- og barneklinikken | Klinikksjef: Oddny Hovtun Bjorland

Avdeling | Avdelingssjef

Kvinneklinikken | Marit Halonen Christiansen
Barne- og ungdomsklinikken | Berit Helgeland Kyllevik
Barne- og ungdomshabilitering | Kari Helene Bjo Reinås

Mottaksklinikken | Klinikksjef: Anita Lyngøy

Avdeling | Avdelingssjef

Kardiologisk avdeling | Nina Anette Hauge

MOBA (akuttmottak, observasjons- og behandlingspost, diagnostisk senter, skadepoliklinikk) | Øistein Rønneberg Melva​

Medisinsk avdeling | Inger Johanne Fatnes Bø

Revmatologisk avdeling | Katrine Brække Norheim 

Avdeling for kontorfag | Siv Hege Wik​

Avdeling for LIS | Camilla Normand

Prehospital klinikk | Klinikksjef: Lena Heimvik

Avdeling | Avdelingssjef

AMK | Øyvind Øverland
Ambulansetjenesten | Helge Lorentzen
Luftambulansetjenesten | Einar Johan Tveit
Pasientreiser | Milly Sivertsen

Stab og støtte

Fag og foretaksutvikling | Fagdirektør: Erna Harboe

Avdeling | Avdelingssjef

Fagsenteret | Lillian Kristin Selnæs
Kvalitet og pasientsikkerhet | Tonje Folkvang
Seksjon fagutvikling | Ole Christian Langlo
Seksjon prestetjeneste, etikk og livssyn | Helge Hansen
Seksjon samhandling | Kari Helene Bjo Reinås
Seksjon smittevern | Marit Mathisen

Forskning, utdanning, innovasjon og beredskap | Viseadministrerende direktør: Elisabeth Farbu​

Avdeling | Avdelingssjef

Forskningsavdeling | Svein Skeie
Utdanningsavdeling | Anne Marie Joa
Simuleringsavdeling | Une Elisabeth Stømer
Beredskap | Geir Haakonsen​​

sus.no/nyesus

Sykehusutbygging | Prosjektdirektør Kari Gro Johanson
Organisasjonsutvikling | Prosjektdirektør Kari Jøssang

Kommunikasjonsdirektør: Helga Strand Vestbø

Foretakssekretariatet
Kommunikasjonsavdelingen

Avdeling for personal- og organisasjonsutviking | Personal- og organisasjonsdirektør: Maiken Hetlelid Jonassen

Avdeling | Avdelingssjef

Bemanningssenteret | Tove Gunvor Iversen
Bedrifthelsetjeneste og HMS | Kjersti Heie
Forhandlinger og juridisk rådgivning | Gunn Hilde Naaden Hirsch
Fraværseksjonen | Ingvild Hansen
Organisasjons- og lederutvikling | June Glomsaker
Personal | Wenche Doris Lode
Seksjon arbeidstid | Jane Jonassen Oaland

Avdeling for økonomi og finans | Økonomi og finansdirektør: Tor Albert Ersdal

Avdeling | Avdelingssjef

Analyseavdelingen | Monica Nordhus
Lønn og regnskap| Andreas Vestbø Rasmussen
Økonomi | Siri Leidland Dalsrud
Sist oppdatert 15.05.2024