Ti millioner til brystkreftforskning

Forskningsgruppe for brystkreft ved Stavanger universitetssjukehus mottar ti millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 07.11.2022
52310958607_7f81674971_o.jpg

Siden 2002 har Håvard Søiland gjort en viktig innsats for at brystkreftpasienter skal få bedre oppfølging og behandling i framtiden. Nå mottar forskningsgruppa for brystkreft ti millioner kroner. Fra venstre: Jannicke Haugan (leder Prosjekt og strategi, Sparebankstiftelsen SR-Bank), Håvard Søiland (professor og forsker) og Kjetil Skjæveland (daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank). Foto: Svein Lunde., Helse Stavanger

– Ti millioner takk, dette var kjempeoverraskende og helt fantastisk, sier Håvard Søiland, professor i bryst- og endokrinkirurgi og leder for forskningsgruppa for brystkreft.

Pengegaven deles ut i forbindelse med Sparebankstiftelsens 10-årsjubileum.

– Det er en stor glede å kunne tildele 10 millioner kroner til forskning på brystkreft. Med denne jubileumsgaven har Sparebankstiftelsen SR-Bank nå støttet forskning på brystkreft med til sammen kr 14.5 millioner kroner, sier Jannicke Haugan, leder Prosjekt og strategi, Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

Begrunnelse for tildeling 

Kreft er noe som angår oss alle. Vi vet at vi har en overopphoping i Rogaland på grunn at det såkalte rogalandsgenet og at brystkreft rammer kvinner i alle aldre over 25 år og i hele landet. Brystkreft er den hyppigste kreftform hos kvinner med årlige 4000 nye tilfeller i Norge og ca. 600 dør årlig. Kreft rammer ikke bare den som blir syk, men også alle de som står rundt som opplever å være nære pårørende og etterlatte. Det er snakk om en mamma, ektefelle, søster og venninne. 

Stiftelsen begynte å støtte dette forskningsprosjektet da det var en hypotese, og nå er denne hypotesen bekreftet. Nå handler det om å få gjennomført analyser, validere resultater og publisert analyser. For om dette bekrefter, vil det føre til et paradigmeskifte i kreftbehandling og kan potensielt redde mange hundre i året bare i Norge. Dette siden deres testbatteri har mulighet til å oppdage de sovende kreftcellene før de våkner. I tillegg vet vi at brystkreft er en modellsydom som viser vei for andre krefttyper. Blir deres testbatteri med 6 biomarkører etablert i oppfølging og overvåkning av brystkreftpasienter, vil den kunne anvendes for andre krefttyper. Dette vil i så fall potensielt ha betydning for de 20 000 som hvert år blir diagnostisert med kreft.

  • ​Tildelingen gjøres i anledning Sparebankstiftelsen SR-Bank sitt 10 års-jubileum. I løpet av 2022 deler stiftelsen ut 50 millioner kroner ekstra i jubileumsgaver fordelt på fem større prosjekter. 
  • Stiftelsen arbeider for å skape gode lokalsamfunn og jubileumsgavene fordeles mellom de ulike formålene til Stiftelsen. 
Kilde: Sparebankstiftelsen SR-Bank

Vinner av årets forskningspris 

Håvard Søiland er vinner av Stavanger universitetssjukehus sin forskningspris 2022. Les mer om forskningen her.