Håvard Søiland får årets forskningspris

Årets vinner av forskningsprisen på SUS startet sin forskerkarriere for 20 år siden, og har siden gjort en viktig innsats for at brystkreftpasienter skal få bedre oppfølging og behandling.

Publisert 26.08.2022
52311729571_30196645aa_o.jpg

Håvard Søiland mottok forskningsprisen i sykehusets aula fredag 26. august. Her sammen med administrerende direktør Helle Schøyen. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Dette er fullstendig uventet, men veldig stas, sier Håvard Søiland.  Etter 20 år som forsker på brystkreft, tildeles han nå SUS sin forskningspris for 2022. 

Forskningsprisen deles ut årlig til en forsker eller et forskningsmiljø som gitt vesentlige bidrag til forskningen ved Stavanger universitetssjukehus. Prisen deles ut én gang i året, og vinneren tildeles 50 000 kroner som brukes til videre forskning. 

Vitenskapelige framskritt for brystkreftpasientene

Siden 2002 har Søiland gjort en viktig innsats for at brystkreftpasienter skal få bedre oppfølging og behandling i framtiden. 

Han har vært en sentral pådriver for å bygge opp Forskningsgruppa for brystkreft (FFB) og den regionale biobanken Prospective Breast Cancer Biobank (PBCB). En biobank er en samling av menneskelig biologisk materiale som brukes i forskning. Denne banken har Søiland og forskningsgruppa brukt til å kartlegge brystkreftpasienters tilbakefall, ved å lete etter markører for tidlig  tilbakefall av brystkreft i blodprøver.

Kvinner som har hatt brystkreft, går i dag på kontrolltimer. Nye kreftsvulster oppdages via røntgenundersøkelser og kliniske undersøkelser hvor legen kjenner på brystet, armhulen og halsregionen. 

I dag har Søiland og forskningsgruppa klart å finne kreftmarkører i blodet til kreftpasienter et år før svulsten vokser seg stor og synlig nok til å kunne oppdages i en ordinær kontrollundersøkelse. Det betyr at brystkreftpasienter som får tilbakefall kan behandles tidligere. Da kan målet bli å helbrede pasientene, heller enn å forlenge livet. 
 
Søiland trekker fram hvor viktig felleskapet i forskningsgruppa har vært for forskningsfunnene.

– Jeg har ikke klart dette alene. Vi har fått det til sammen, og det er den gode ånden i gruppa som gjør at vi får vitenskapelig framgang, avslutter Søiland. 


52307264586_95bf62605b_o.jpg

Fra venstre: Marianne Kro Gausel (avdelingssykepleier), Finn Magnus Eliassen (lege i spesialisering og PhD-kandidat), Håvard Søiland (professor og seniorforsker), Randi Hæhre (kreftsykepleier), Ylva Helene Vignes (sykepleier og forskningskoordinator) og Ingrid Holsvik Dahl (forskningskoordinator). Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger. ​

Juryens begrunnelse

Juryen trekker blant annet fram at Søiland har bred klinisk erfaring, og er per dags dato Norges eneste professor i bryst- og endokrinkirurgi:

Forskningen har hele tiden vært nært knyttet til hans kliniske virke. Han har en bred kontaktflate lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med etablerte samarbeidsordninger og publikasjoner som resultat.

Vinneren av forskningsprisen har videre skaffet mange millioner i eksterne midler til forskning via søknader til blant annet Helse Vest, Folkefondet, SR-bank samt andre fond. I alle år har han vært en pådriver og inspirator for undervisning på Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, opplæring og forskning. Han har vært opptatt av større kliniske studier som er tidkrevende, men som vil kunne bidra til å forbedre retningslinjer og behandling.

Prisvinneren var med på å grunnlegge «Prospektive Breast Cancer Biobank», som er en regional biobank mellom HUS og SUS der 1200 brystkreftpasienter er inkludert og følges i 11 år med blodprøver og spørreskjema. Dette har lagt grunnlaget for forskingsaktiviteten som nå videreføres i Forskningsgruppe For Brystkreft (FFB)

Han er i tillegg som person usedvanlig raus og inkluderende, deler velvillig av sin kunnskap, bidrar til et godt lærings- og forskningsmiljø og inspirerer og motiverer kolleger til å forske.​
​​

​Fakta: Håvard Søiland

  • Fullførte medisinutdanning ved Universitetet i Bergen i 1991.
  • Disputerte for doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen i 2008. 
  • Utdannet bioingeniør, lege, gynekolog, generell kirurg og bryst-endokrin kirurg. 
  • Professor ved universitetet i Bergen siden 2011. 
  • Har forsket på brystkreft i 20 år. 
  • Startet forskn​​ingsprosjektet Personalized Monitoring in Breast Cancer i 2011, og et stort biobankprosjekt i samarbeid med SUS og Haukeland universitetssjukehus samme år. ​​​
  • Seniorforsker på forskningsavdelingen siden 2020. ​

Les mer på sus.no: