Plan for innflytting i nytt sykehus

Stavanger universitetssjukehus tar sikte på å ønske første pasient velkommen på nytt sykehus i mai 2025. Flere medarbeidere vil ha sin første arbeidsdag på Ullandhaug allerede i starten av 2024.

Publisert 14.06.2023
Sist oppdatert 07.03.2024
Bilde av nytt sykehus på Ullandhaug.

SUS Ullandhaug per juni 2023.

​Torsdag 22. juni legges framdriftsplan for sluttfasen av byggeprosjektet fram for styret i Helse Stavanger. Planen er felles for bygg- og driftsorganisasjonen. Det innebærer en dato for når sykehuset kan tas i bruk, og når pasientene flyttes. 
 
Administrerende direktør Helle Schøyen.

Administrerende direktør Helle Schøyen.

– ​Vi planlegger for å ta imot den første pasienten i mai 2025. Pasientsikkerhet og hensynet til medarbeidere har vært det viktigste for oss når vi nå har fastsatt en innflyttingsdato, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).  
 
​Selve flytteperioden starter 28. april 2025 og går over to uker. Alle pasientene blir flyttet siste helgen i perioden, det vil si søndag 11. mai.  Fra dette tidspunktet går vi fra delvis til full klinisk drift i det nye sykehuset. 
 
Se framdriftsplan i korte trekk nederst i saken. 

Byggene ferdigstilt s​om planlagt  

De ulike byggene blir ferdig, såkalt mekanisk ferdigstilt, som planlagt i løpet av 2023 og 2024. B-bygget blir ferdig i mai 2024 som siste bygg i dette første byggetrinnet.  
 
– Det ligger et omfattende og imponerende godt arbeid bak at vi har kommet så langt, både på byggeplassen og blant medarbeiderne på sykehuset, sier Schøyen.  
​​
Illustrasjon som viser mekanisk ferdigstillelse av B-bygget på Nye SUS.

Illustrasjonen viser hva som er mekanisk ferdigstilt. Det som er markert med blått viser hva som vil være ferdigstilt per desember 2023. Det grå feltet er B-bygget del 2, og blir ferdig i mai 2024.

Grundig testing av avansert utstyr  

For å gi trygg pasientbehandling må alt være godt testet før sykehuset tas i bruk. Både tekniske installasjoner som vann og strøm, og det medisinsk-tekniske utstyret. B-bygget inneholder mest avansert medisinsk-teknisk utstyr, og skal ivareta en rekke svært komplekse funksjoner for sykehuset.  
 
Opprinnelig plan var å flytte pasientene helt mot slutten av 2024. Nå skyves dette noen måneder for å sikre at alt utstyret som skal brukes i pasientbehandling er grundig testet. 
 
Når byggene er klare, starter arbeidet med å installere medisinsk-teknisk utstyr. Etterpå utføres tester og klinisk kvalitetssikring. For enklere utstyr kan det ta et par dager, for en strålemaskin tar det minst tre måneder. I tillegg kommer test av arbeidsflyt og pasientflyt, og opplæring av medarbeidere. Alt dette skal gjøres samtidig med full drift på Våland.  
 
– Alt som skjer på baksiden, er avgjørende for kvaliteten på behandlingen pasientene får. Med innflytting i mai 2025 får vi bedre tid til mottakskontroll og testing for å sikre at pasienten får den beste behandlingen, sier Kjell Ivar Dybvik, sjeffysiker ved seksjon medisinsk fysikk.  ​
 
Strålebehandling gis både som helbredende og lindrende behandling av kreftsykdom, og for å forebygge utvikling av sykdommen, ved hjelp av høyteknologiske, avanserte strålemaskiner. Strålebehandling blir gitt så målrettet som mulig for å gjøre minst mulig skade på friskt vev.  

B-bygget på Ullandhaug.

B-bygget. Halve dette bygget kom til underveis i byggeperioden. Her vil også stråleterapi holde til.

B-bygget​

 • B-bygget er det dyreste og mest avanserte bygget. 
 • Helse Stavanger hadde opprinnelig ikke råd til å bygge hele B-bygget i første byggetrinn. Planen var å bygge et halvt B-bygg, for så å ta resten i et senere byggetrinn. 
 • I 2019 endret Regjeringen lånebetingelsen for sykehusbygg, og Helse Stavanger fikk innvilget økt låneramme i statsbudsjettet for 2021 for å kunne ferdigstille hele B-bygget i første byggetrinn.  
 • Del 2 av B-bygget er dermed en betydelig utvidelse av byggeprosjektet med sine 20 000 kvm. ​​
 • Denne utvidelsen av første byggetrinn var en av grunnene til at prosjektet endret navn fra SUS2023 til Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS), fordi det innebar at bygget ville være ferdig først i 2024.      

Veien mot Nye SUS i korte trekk

​Februar 2024 

 • ​Byggene er​​ f​erdige (siste del av B-bygget ferdig i mai 2024). ​ 
 • Nå starter den siste omfattende testing for å sikre at alt fungerer som det skal. 

Februar - de​​​sember 2024 

 • ​Bygningene blir til sykehus.  Flere medarbeidere får nå SUS Ullandhaug som sin arbeidsplass.  
 • Strøm, vann, kjøling og ventilasjon testes ferdig i alle bygg.
 • Utstyr installeres, kjøres i gang og testes. 
 • Medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og sterilsentralen er først ut.  ​​

Desember 2024 – januar 2025 

 • ​​Felles testing av at bygget og alle tekniske installasjoner virker fint sammen med medisinsk-teknisk utstyr. ​ ​

​Januar – mai 2025 

 • ​​Flere laboratorier starter opp drift, blant annet patologi og medisinsk mikrobiologi. Stråleterapi og radiologi starter også opp drift.  
 • Nå intensiveres opplæring og simulering slik at pasienter kan få behandling, og både pasienter og medarbeidere kan være trygge fra dag én.

​Mai 2025 

 • ​​Pasientene flyttes​ fra SUS Våland, og nye pasienter tas imot på SUS Ullandhaug. ​​​

Sak på styremøte

​ NB! Framdriftsplanen skal godkjennes av styret i Helse Stavanger. 

Bilder

Bilder fra nytt sykehus på Ullandhaug per juni 2023. 

Kontakt

Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør 
telefon: 990 95 111