Ny revmatologisk avdeling

Stavanger universitetssjukehus (SUS) bygger opp et fullstendig revmatologisk tilbud. I juni åpnet revmatologisk avdeling.

Caroline Aspelund
Publisert 04.10.2021
Sist oppdatert 04.09.2023

Revmatologisk avdeling.jpg

Revmatologisk avdeling har åpnet på SUS – og dette er noen av de som er sentrale i arbeidet for å etablere et revmatologisk tilbud i Stavanger. F.v.: Avdelingssykepleier Kine Coward Lindstad, klinikksjef Erna Harboe, avdelingsoverlege Klaus Wildhagen og avdelingssjef Katrine Brække Norheim. Foto: Svein Lunde, SUS.

Rundt 300 000 mennesker i Norge lever med en revmatisk sykdom. Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser, og mange av disse er kroniske. Sykdommer det er snakk om er eksempelvis leddgikt, Bekhterevs og lupus.

Tidlig diagnose og tilrettelagt behandling er avgjørende for de som lever med sykdommen.

Fullverdig tilbud innen 2025

Seksjon for klinisk immunologi har nå endret navn til revmatologisk avdeling – som er et ledd i opptrappingsplanen for et fullverdig revmatologisk tilbud i Stavanger innen 2025.

Medarbeiderne og pasientgruppen er den samme som ved seksjon for klinisk immunologi. Pasientene som hadde oppfølging der, eller som ventet på time, får samme tilbud – bare nå ved revmatologisk avdeling.

Pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt, som per nå følges ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR), vil i løpet av perioden 2022–2025 få tilbud om videre oppfølging ved SUS. Det er revmatologen ved HSR som sender henvisningen til SUS.

Disse kan bli henvist

Pasienter kan henvises til avdelingen ved mistanke om nyoppstått artrittsykdom og autoimmune systemsykdommer/immunopatier. Dette kan gjelde blant annet leddgikt-sykdommer, vaskulitter, lupus og systemisk sklerose.

Revmatologitilbudet på SUS

Helse Vest har vedtatt at det skal bygges opp et fullstendig revmatologisk tilbud i Stavanger, slik at SUS kan behandle og følge opp pasienter i alle aldersgrupper fra Sør-Rogaland med revmatisk sykdom.

Arbeidet startet i 2019. Det er planlagt en gradvis opptrapping. Tilbudet i sin helhet er planlagt ferdig i 2024/2025.

I perioden skal det blant annet legges til rette for utdanning av revmatologer ved SUS. Så langt i prosessen har SUS etablert flere stillinger for revmatologer, barneleger, sykepleiere, og fysio- og ergoterapeuter. Det er også etablert samarbeid med rehabiliteringstjenesten og Lærings- og mestringssenteret.

Tilbudet utvikles i samarbeid med de andre foretakene i Helse Vest og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

HSR skal fortsatt ha drift etter 2025. Ved overskredet kapasitet ved SUS, kan pasienter bli viderehenvist til HSR.