Norwait: Helse Stavanger får forelegg

Sør-Vest politidistrikt har ilagt Helse Stavanger et forelegg på 2,7 millioner kroner for brudd på helseforskningsloven i forbindelse med Norwait-studien.

Publisert 12.03.2024

- Dette er først og fremst en svært alvorlig sak og en stor belastning for de pasientene som har vært en del av denne studien, og som ikke har blitt fulgt opp slik de skulle, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Forelegget knytter seg til Helse Stavanger sin rolle som koordinerende forskningsansvarlig institusjon for multisenterstudien. Saken har også vært behandlet av Statens helsetilsyn.

Forskningen knyttet til Helse Stavangers egne pasienter har vært i tråd med forskningsprotokollen, og har ikke vært en del av etterforskningen.

- Vi vil gå grundig gjennom grunnlaget for forelegget og svare ut innen fristen. Samtidig ønsker jeg å understreke at jeg mener det er riktig at en straff blir rettet mot foretaket, og ikke enkeltpersoner, sier Schøyen.

Det er styret i Helse Stavanger som formelt må ta stilling til forelegget. Styret vil behandle saken i styremøtet 18. mars.

Forrige uke sendte Helse Stavanger ny sluttmelding for Norwait-studien til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK vest).

Forelegg fra Sør-Vest politidistrikt (pdf)

 

Lenke til tidligere saker

Ny sluttmelding for Norwait-studien - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/norwait-studien-avsluttes/

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-har-konkludert

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-oppretter-sak