Ny sluttmelding for Norwait-studien

Ny sluttmelding for Norwait-studien sendes til Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK vest) onsdag 6. mars 2024.

Publisert 06.03.2024

Forrige sluttmelding ble sendt til REK vest 25. januar 2023. Denne ble sendt tilbake med krav om flere endringer, inkludert krav om utforming av sluttmeldingen i et vitenskapelig format.

– Nå er det utarbeidet en ny sluttmelding, i samsvar med krav fra Helsetilsynet og råd fra REK Vest, sier Svein Skeie, forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Sluttmeldingen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra fagrådet for tykk- og endetarmskreft, og har blitt drøftet med representanter fra alle involverte institusjoner.

Les sluttmeldingen her (pdf)

Kortfattet oppsummering av funn (pdf)

 

Lenke til tidligere saker: 

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/norwait-studien-avsluttes/

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-har-konkludert

https://www.helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/kreftkirurgi-studie-helsetilsynet-oppretter-sak