Internasjonal dag for kliniske studier

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er involvert i over 100 kliniske studier. 41 av disse er åpne for å inkludere pasienter for øyeblikket. Til høsten åpnes enda flere studier for deltakelse.

Publisert 21.05.2024
To damer i hvitt arbeidstøy som smiler.
Studiesykepleierne Julie Fosslund og Vuokko Dahle følger pasienter gjennom hele pasientforløpet i kliniske studier.

I kliniske studier testes legemidler og medisinsk utstyr på mennesker på en systematisk og nøye kontrollert måte. Dette kan foregår i sykehus, hos fastlegen eller i andre helseinstitusjoner.

Se oversikt over alle kliniske studier i Norge. 

Om internasjonal dag for kliniske studier

20. mai hvert år markeres den internasjonale dagen for kliniske studier (International Clinical Trials Day (ICTD)). Dagen markeres over hele verden i ukene rundt denne datoen.

Utviklingen av nye og bedre legemidler og medisinsk utstyr skjer i raskt tempo, og kliniske studier er helt essensielle for at disse skal kunne kvalitetssikres og godkjennes til å bli tilgjengelige på markedet.  

Det er et nasjonalt mål at forskning skal være en integrert del av behandling i Norge.

 

Studiesykepleierne har en sentral rolle i de kliniske studiene. En av hovedoppgavene er å følge pasient og pårørende gjennom hele pasientforløpet. 

- Å være studiesykepleier gir spennende og varierte dager. Du har ansvar blant annet pasientoppfølging, ta blodprøver, bestille medisiner, administrasjon av studiepapirer og logistikk, sier Julie Fosslund.

Fosslund er studiesykepleier og onkologisk sykepleier ved avdeling for blod- og kreftsykdommer.

- Uten legemiddelstudier, vil det ikke komme nye medikamenter og behandlinger. For å få til dette, trenger vi studiesykepleiere, sier Vuokko Dahle.

Hun er kreftsykepleier og studiesykepleier innen kreftstudier. 

Struktur og arbeidsglede

Gode egenskaper i jobben som studiesykepleier er gode samarbeidsevner, kreativitet for å få til all logistikk og et firkantet hode for å kunne følge alle reglene knyttet til studier, ifølge Dahle.

Fosslund trekker fram samarbeid og gode kolleger som sentrale faktorer for at hun trives godt i jobben sin.

- Jeg syns jobben er kjempekjekk og spennende. For meg som er glad i oversikt og struktur er det perfekt. I tillegg jobber jeg med en kjekk og dyktig gjeng. Som studiesykepleier har du et tett samarbeid med legene, som er ansvarlige for studiene. Vi er sju studiesykepleiere som jobber i et team, samtidig som man har “egne” studier, sier Fosslund.

Stor betydning for pasientene

Nå er Fosslund og kollegene i oppstartsfasen med fire nye brystkreftstudier.

- Det er kjempespennende. I to av de studiene vil vi få tilgang på et helt nytt medikament, som er en kjempefordel for de pasientene som er aktuelle for de studiene, sier Fosslund.  

Og pasientene betyr mye for de to studiesykepleierne.

- Pasientene er takknemlige for å få kunne delta i studier, både for å kunne bidra til økt kunnskap og forhåpentligvis bedre behandlingstilbud i framtiden, men også for muligheten til å potensielt få tilbud om utprøvende medikamenter som ennå ikke tilbys som standard behandling, sier Fosslund.

Dahle trekker fram Impress-studien som spesielt spennende. 

- I denne studien er pasientene som deltar veldig syke og det vi gjør i studien vil mest sannsynlig bli en vanlig behandling i fremtiden, sier Dahle.

Mer om forskning på SUS

Her kan du lese mer om fag og forskning på SUS