En økning av streptokokksykdom i Europa

Folkehelseinstituttet melder om en økning i alvorlig streptokokksykdom i Europa.

Caroline Aspelund
Publisert 25.05.2023

Infeksjon med gruppe A-streptokokker er en vanlig årsak til bakterieinfeksjon hos mennesker, og gir blant annet halsinfeksjoner og overflatiske hudinfeksjoner. I sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjoner som blodforgiftning eller dype infeksjoner i hud og muskler.

Årlig rapporteres det mellom 150 og 300 slike infeksjoner i Norge (gjerne også kalt invasive infeksjoner).   

– Det er viktig å understreke at alvorlige tilfeller er svært sjeldent og at disse oppstår sporadisk. Helsetjenesten har økt årvåkenheten rundt dette – og vi følger situasjonen tett, sier seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon, Børge Førland Gjøse.

Flere årsaker til økningen

– Forekomsten av infeksjonssykdommer har vært lavere under pandemien. Mange har et immunforsvar som ikke klarer å bekjempe infeksjoner like godt nå. Flere barn har heller ikke vært utsatt for infeksjoner enda, og møter disse for første gang nå, sier Gjøse.

Det er også høyere risiko for å få bakterielle infeksjoner etter en virusinfeksjon.

– Når det er mange virus som sirkulerer samtidig, som både influensa, vannkopper, RS-virus og korona, gir det et ekstra press på immunforsvaret.  

Tegn på alvorlig streptokokksykdom 

Det er viktig med rask sykehusinnleggelse ved mistanke om alvorlige infeksjoner. Her er oversikt over symptomene man skal se etter.  

Alvorlige symptomer (én eller flere av disse):  

  • Høy feber over 39 grader i kombinasjon med en av de andre symptomene
  • Dårlig allmenntilstand, er sløv eller vanskelig å vekke
  • Nakkestivhet 
  • Utslett som ikke lar seg trykke vekk
  • Drikker og tisser lite
  • Svært sterke smerter i et område av huden (vanligst armer eller ben). Smerten kan komme før du kan se noe på huden. Huden kan etter hvert bli varm, rød og hoven.

Kilde: fhi.no

​Oppsøk fastlege eller legevakt ved mistanke om alvorlig infeksjon. Ring alltid 113 dersom du har behov for akutt hjelp. 

For media

Pressetelefon 477 00 999 (hverdag kl. 08.00-15.30). ​