Dette er årets vinner av forskningsprisen

Emiel Janssen, professor i biomedisin og leder av forskningsgruppa for patologi, får årets forskningspris ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Ingrid Aukland. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 27.08.2021

En fornøyd prisvinner mottok gave og gratulasjoner under fredagsundervisningen i dag. Vinner av forskningsprisen, Emiel Janssen,

En fornøyd prisvinner mottok gave og gratulasjoner under fredagsundervisningen i dag. Vinner av forskningsprisen, Emiel Janssen, sammen med administrerende direktør Helle Schøyen (t.v.) og forskningsdirektør Svein Skeie.

– Det er veldig flott å få denne anerkjennelsen. Det er stort bare å bli nominert, synes jeg. Det aller viktigste er at mine kolleger og fagfeller setter pris på den jobben jeg gjør, sa en takknemlig Emiel Janssen, under utdelingen av prisen Årets forsker på SUS fredag.

Janssen er professor i biomedisin ved Universitetet i Stavanger, seksjonsleder for kvantitativ og molekylær patologi og leder for laboratoriet for molekylær biologi ved SUS. Han har også en professor II-stilling ved Griffith University i Australia.

Forskningsprisen tildeles en enkelt forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt vesentlig til forskningen ved SUS.

– Emiel Janssen er en nøkkelperson i utviklingen av et godt forsknings- og samarbeidsmiljø både ved SUS og nasjonalt. Han er en særdeles produktiv vitenskapelig forfatter, med sine nærmere 150 publikasjoner. Han er svært støttende overfor andre forskere, noe som bidrar til å heve kompetansen til hele forskningsmiljøet rundt ham, sier forskningsdirektør ved SUS, Svein Skeie.

Mer presis behandling

Det er presisjonsmedisin, eller såkalt persontilpasset medisin, som er Janssen sitt hovedområde. Han og kollegene ønsker å utvikle flere biomarkører, og mer presise måter å måle disse på. På den måten kan man forutse hvilken behandling pasienten trenger.

– Finner vi den beste behandlingen for hver enkelt pasient, blir pasientene spart for mange unødvendige bivirkninger. Vi vil også spare tid, noe som er kritisk for pasienter i et behandlingsløp, sier Janssen.

Problemstillingen er kjent innen alle typer kreft. Ifølge Janssen får mange pasienter behandling som ikke fungerer optimalt. Å finne riktig diagnose og gi den mest presise behandling er vanskelig. Han mener at man ved å utvikle flere biomarkører, øker sjansen for å finne den mest riktige behandlingen for pasientene.

Ulike gener – ulik medisin

Janssen har jobbet mest med brystkreft, men jobber også med andre typer kreft, som kreft i blære, prostata, livmor, livmorhals, tykktarm, samt hudkreft.

– Person A, B og C kan ha den samme kreftdiagnosen, men likevel trenge ulik behandling. Rett og slett fordi alle mennesker er forskjellige og har ulikt arvemateriale i svulstene. For å finne ut hvilken behandling som er den beste, må man finne de individuelle forskjellene – og kunne måle dem, sier Janssen.

– Jeg drives av å finne riktig medisin til pasienten med en gang. Selv om vi gjør så godt vi kan, er det mye vi kan få til enda bedre. Vi må forske mer på diagnostikk, slik at behandlingen vi tilbyr pasientene gir enda bedre helseeffekt, sier Janssen.

Digital patologi

På SUS har diagnostikken blitt stadig bedre ved å bruke digitale måleinstrumenter. Mens mange laboratorier i Norge og verden fortsatt vurderer prøver manuelt, bruker SUS digital avlesning.

– Vi har satset på digital patologi. Da får vi mer data og øker presisjonen, som igjen gir et bedre grunnlag for å finne den riktige behandlingen. I tillegg gir det gode forhold for forskning, sier Janssen.

Godt samarbeid på tvers

Av kollegaer omtales Janssen som en dedikert, engasjert og inkluderende forsker som folk trives å jobbe sammen med. Forskerkollegaer opplever ham som svært støttende – noe som bidrar til å heve kompetansen til hele forskningsmiljøet rundt ham.

Janssen understreker at dette er lagarbeid og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Et lite miljø – som er helt avhengig av hverandre.

– For å belyse alle vinklinger av en sykdom, trenger vi ulike fagmiljøer og ulike yrkesgrupper. Det er få vegger mellom de ulike fagmiljøene her på SUS. Vi samarbeider godt på tvers med onkologi, radiologi, kirurgi og patologi. Det er en styrke, sier Janssen.

Forskningsprisen

  • Pris som har vært delt ut nesten årlig siden 1992.
  • Prisen er på 50 000 kroner og skal brukes til videre forskningsrelatert aktivitet.
  • Deles ut til forskere eller forskningsmiljøer som har bidratt vesentlig til forskning ved Stavanger universitetssjukehus. Faktorer som vektlegges ved vurderingen er innsats som veileder, betydning for oppbygging av et forskningsmiljø med fremragende produksjon, og oppbygging av et nasjonalt eller internasjonalt nettverk.
  • Komiteen har i år bestått av Bjørnar Gilje, Kristine Rørtveit og Geir Sverre Braut.

Les mer

forskningsgruppa patologi.jpg

Her er hele forskningsgruppe for patologisk anatomi samlet.

Forskningsgruppe patologi
CONNECT-studien om presisjonsmedisin