Firmanavn

Oversikt over byggene

Byggene er knyttet sammen med gangbroer i andre og tredje etasje. Broen i andre etasje er for publikum, broen i tredje etasje er forbeholdt medarbeidere og transport av pasienter.

​Bygg A

Bygg_Ullandhaug_A.png

Underetasje (U1):
Garderober for medarbeidere

1. etasje 
Hovedinngang og informasjon, kafeteria, apotek, auditorium, muslimsk bønnerom, sykehuskapell/livssynsrom, poliklinikker, ventesoner og utreiseareal. 

Poliklinikker i 1. etasje:
* gjelder aktivitet som er nødvendig for inneliggende pasienter på sengeområder eller øyeblikkelig hjelp. For annen aktivitet vil pasienter få oppfølging på poliklinikker på Våland. 

Infeksjon
Nyre
Karkirurgi
Kardiologisk poliklinikk
Revmatologi​
Obstetrikk* (fødselshjelp)
Gynekologi*
Nevrologi*
Nevrofysiologi
Nevrokirurgi
Oralkirurgi
Palliativ enhet

2. etasje
Lunge*​
Skopi
Felles pre-poliklinikk for kirurgiske fag
Hematologisk poliklinikk 
Dialyse
Onkologisk dagenhet
Anestesi

3. etasje
Fødeavdeling
Barsel
Intermediærenhet
Kardiologisk overvåkning

4. etasje
​Barsel
Fødeloftet
Gynekologisk sengeområde

5. etasje
Gastrokirurgisk sengeområde
Øre-nese-hals sengeområde
Oralkirurgi
Øye

6. etasje 
Karkirurgisk sengeområde
Ortopedisk sengeområde
Plastkirurgisk sengeområde
Urologisk sengeområde
Bryst- og endokrinkirurgisk sengeområde

7. etasje
Nevrologisk sengeområde
Slagenhet
Nevrokirurgisk sengeområde
Ortopedisk sengeområde​

8. etasje 
Gastromedisinsk sengeområde
Geriatrisk sengeområde​

Bygg B

Bygg_Ullandhaug_B.png

Underetasje
Garderober for medarbeidere
Stråleterapi
Sterilsentral
Obduksjon

1. etasje
Immunologi og transfusjonsmedisin
Medisinsk biokjemi
Medisinsk mikrobiologi
Patologi
Seremonirom

2. etasje 
Røntgen
Ultralyd
Kardiologisk intervensjon
MR og CT
PET og nukleærmedisin​

3. etasje
Operasjon
Radiologisk intervensjon
Felles molekylærlab

Bygg C​

Bygg_Ullandhaug_C.png

Underetasje
Varemottak
Verksteder
Sengevask
Garderober for medarbeidere

1. etasje
Kantine
Aula
Bibliotek
Portørsentral
Beredskap

2. etasje
Akuttmottak
Skadepoliklinikk
Korttidssengeområde

3. etasje
Nyfødtintensiv
Intensiv
Postoperativ

4. etasje
Diagnostisk senter 
Endokrinologisk sengeområde
Infeksjonsmedisinsk sengeområde
Kontaktsmitteisolat
Luftsmitteisolat

5. etasje 
Kardiologisk sengeområde

6. etasje
Lungemedisinsk sengeområde​

Bygg D

Bygg_Ullandhaug_D.png

Underetasje
Garderober for medarbeidere

1. etasje
Leketerapi
Skole
Barne- og ungdomspoliklinikk
Treningssal
Ernæringspoliklinikk
Fysioterapi
Ergoterapi
Logoped
Sosionom

2. etasje

Korttidssengeområde
 
3. etasje 
Barn og ungdom sengeområde
Ungdomsrom

4. etasje
Hematologisk sengeområde
Nyremedisinsk sengeområde
Revmatologisk sengeområde
 
5. etasje
Onkologisk sengeområde
Palliativt sengeområde
Sist oppdatert 12.06.2023