Logo og profilmanual

Stavanger universitetssjukehus sitt profilprogram er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet – og skal sikre helhetlig og riktig bruk av profil.

For å oppnå enklere, raskere og sikrere kommunikasjon, skal digitale kanaler være førstevalget.

Bruk av profil og visuelle elementer forutsetter godkjenning, og skal være i samsvar med føringene i profilprogrammet. 

Kontakt kommunikasjonsavdelingen på kommunikasjon@sus.no dersom du har spørsmål. 

Profilprogram for spesialisthelsetenesta – tilpassingar for Helse Vest ​​

 

Vanlige dokumenter (for eksempel word, powerpoint):

Logo positiv Windows (png)

Dokumenter på mørk bakgrunn:

Logo negativ Windows (png) 

Trykkekvalitet:

CMYK positiv | CMYK Outline Standard | CMYK negativ

PowerP​oint - norsk​​​​

Vanlige dokumenter (for eksempel Word, PowerPoint):

Logo positiv Windows (png)

Dokumenter på mørk bakgrunn:

Logo negativ Windows (png) 

Trykkekvalitet:

CMYK positiv | CMYK Outline Standard | CMYK negativ

​​

  


 

 Sist oppdatert 22.01.2024