Åpen kontakt

Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset. Det er et supplement, ikke en erstatning, for primærhelsetjenestens tilbud om omsorg og behandling. Pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten skal kunne ta kontakt med den aktuelle sengeposten for avklaring av problemstillinger relatert til sykdom eller behandling pasienten har vært innlagt for.

Før du reiser hjem fra sykehuset, vil du få en samtale med lege som orienterer deg om sykdommen din, behandlingen du har fått, og om forventet sykdomsutvikling. Du vil også få informasjon om hvordan og i hvilke tilfeller Åpen kontakt kan benyttes.

Dersom innleggelse er vurdert å være nødvendig, innlegges du via akuttmottak uten å måtte gå veien om legevakten. Du må regne med noe venting i akuttmottak. Det kan òg hende at du ikke kan gå rett til den sengeposten du har hatt kontakt med.

Fastlegens rolle

Fastlegen din vil få grundig orientering om sykdommen din og behandlingen du har fått, og at du har Åpen kontakt. Fastlegen er et viktig bindeledd mellom deg og sykehuset. Han/hun vil fortløpende bli orientert om behandlingen og tilstanden din. Fastlegen vil være den lege som kan kontaktes først, spesielt ved helseproblemer som ikke direkte er relatert til sykdommen din, og vil være den som har hovedansvaret når du ikke er innlagt i sykehuset.

I tiden fremover kommer du til å ha mer eller mindre regelmessig kontakt med vår avdeling/poliklinikk for behandling og/eller oppfølging av din sykdom. Behov for videre sykemeldinger og nye resepter ønsker vi i størst mulig grad å overlate til fastlegen din.

Behandling hjemme

Det er ikke alltid det vil være nødvendig å bli lagt inn på sykehuset. Mange ganger kan fastlege og/eller hjemmesykepleien gi deg den behandling du trenger hjemme.

Vi anbefaler at det opprettes kontakt med kontaktsykepleier i kommunen, da det kan være godt å ha en fast kontaktperson nær deg hjemme.

Ved behov for sykehusinnleggelse eller hjelp

Hvis det blir behov for innleggelse, tar sykepleier på posten kontakt med akuttmottak og gir beskjed om at du kommer. Hvis du skulle ha behov for ambulanse bestiller sykepleieren det.

Ved ankomst til sykehuset, henvender du deg til akuttmottak. Ta med deg denne informasjonen. Der vil lege undersøke deg og det blir tatt blodprøver.

Hvis du ringer inn til sykehuset og har behov for hjelp, er det laget noen spørsmål som sykepleieren på posten vil stille for å få en oversikt over hvordan situasjonen er.

 • Bor du alene? Er du alene nå, eller er det noen hos deg?
 • Har du avtalen foran deg, og vet du hva som gjelder for deg?
 • Har du kontaktet hjemmesykepleie? Vil du vi skal gjøre det?
 • Har du kontaktet fastlege / får du tak i fastlegen din nå i denne
  aktuelle situasjonen?

 • Er dette en ny situasjon som er oppstått?
 • Har situasjonen forverret seg raskt i det siste? (hvor raskt? minutter? timer? døgn?)
 • Er situasjonen annerledes, eller har du opplevd det lignende før? Infeksjon:
 • Får du cellegift, og hvor lenge er det siden siste kur?
 • Har du blødninger?
 • Har du feber?
 • Har du andre tegn til infeksjon, så som hoste, svie ved vannlating, hyppig vannlating?

 • Har du smerter?
 • Hvordan er smertene, stikkende, brennende, murrende.
 • Hvor har du vondt?
 • Hvor sterke er de på en skala fra 1-10, der 10 er sterkest?
 • Er du kvalm? Kaster du opp? Hvor ofte og utseende.
 • Får du i deg mat og drikke?
 • Er du treg i magen, er det lenge siden du har hatt avføring?
 • Hvordan er det med vannlatingen, er det problem/ noe unormalt?
 • Hvordan er pusten din?

 • Hvordan har du det? Aktivitet, slapphet, uro, angst, døsighet?
 • Kan du vente til i morgen hvis du forsøker de råd vi har gitt deg? (ved telefon kveld/natt)

 • Hvordan har dine pårørende det?
 • Er pårørende enige i avgjørelsen vi har tatt?
 • Avklare evt transport til sykehuset, privat bil, taxi eller ambulanse.
 • Ved akutte situasjoner ring 113
 

Din kontaktinformasjon (skriv ut og fyll inn)

​Navn:

Diagnose:

Pasientansvarlig lege:

Primærsykepleier:

Avdeling/post, tlf.nr:

Fast gruppe:

Fastlege, tlf.nr:

Hjemmesykepleier, tlf.nr:

Ved hvilke tilstander kan jeg bruke ordningen med Åpen kontakt:Denne informasjonen finner du også digitalt på våre nettsider: sus.no/apenkontakt

Stavanger universitetssjukehus (2017)

Til engelsk versjon​

Sist oppdatert 15.05.2024